Prijava

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja od 28. veljače 2014. godine (Klasa: UP/I-360-02/14-22/2, Urbroj: 531-01-14-4)

kao nositelj Programa izobrazbe provodi slijedeće Programe izobrazbe:

1. Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – MODUL 1

2. Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom, ostalih građevina, te energetske preglede javne rasvjete – MODUL 2

3. Program usavršavanja za ovlaštene osobe

Programi osposobljavanja MODUL 1 i MODUL 2, u trajanju od 40 sati, se održavaju kroz ukupno četiri radna dana, od ponedjeljka do četvrtka, u cjelodnevnim terminima od 8:30 do 18:30 sati. Program usavršavanja je jednodnevni seminar u trajanju od 8 sati do 16 sati.

Otvorene su prijave na slijedeće termine Programa izobrazbe:

PROGRAM IZOBRAZBE     Termin održavanja Raspored
         

MODUL 1

    26. - 29.9.2016.  

MODUL 1

    24. - 27.10.2016.  

USAVRŠAVANJE

    16.9.2016. Program
DATUMI ISPITA        
         
         

OBRASCI PRIJAVE

Obrazac prijave – Program osposobljavanja MODUL 1 i 2 – Obrazac prijave MODUL 1 i MODUL 2

Obrazac prijave – Program usavršavanja –Obrazac prijave usavršavanja

Obrazac prijave ispita - obrazac

Prijavu za pohađanje programa izobrazbe potrebno je popuniti on-line ili ispisani obrazac, te uz dokaz o uplati kotizacije poslati skeniran mailom ili faksom na slijedeće adrese:

E-mail: ssu@arhitekti-hka.hr
Faks: 01/ 5508-403
Adresa: HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, Ul. grada Vukovara 271/2, 10000 ZAGREB

KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU:
Gabrijela Kosović, prof.
E-mail: ssu@arhitekti-hka.hr
Tel.: 01/5508-411

KOTIZACIJA:

PROGRAM IZOBRAZBE BROJ SATI BROJ DANA IZNOS KOTIZACIJE ZA ARHITEKTE IZNOS KOTIZACIJE ZA OSTALE POLAZNIKE
MODUL 1 40 4 4.375,00 (3.500,00 kn + PDV) 5.000,00 (4.000,00 + PDV)
MODUL 2 40 4 4.375,00 (3.500,00 kn + PDV) 5.000,00 (4.000,00 + PDV)
Program usavršavanja 8 1 1.000,00 (800,00 kn + PDV) 1.000,00 (800,00 kn + PDV)

Kotizacija za Programe osposobljavanja (MODUL 1, MODUL 2) uključuje prisustvovanje predavanjima (40 sati), tiskani materijal s predavanja, CD s predavanjima, ispitna pitanja, izlazak na ispit, ručak u pauzi za ručak i osvježenja za vrijeme predavanja.

Minimalan broj polaznika je 12, a maksimalan je 14. Ukoliko se pojedini termin prijavi više od 14 kandidata prednost imaju oni koji su prije izvršili uplatu kotizacije.

UPLATA KOTIZACIJE na:

PRIMATELJ HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/2
10 000 Zagreb
IBAN IBAN: HR4623600001500184955
BROJ ŽIRO RAČUNA 2360000-1500184955
OIB 85986018932
MB 2525666
MODEL 00
POZIV NA BROJ ODOBRENJA 100 - 14
SVRHA UPLATE PROGRAM IZOBRAZBE MODUL (1 ILI 2)

NAČIN PLAĆANJA:

  • plaćanje je avansno, a mjesto na seminaru se rezervira tek po pristigloj uplati
  • uplatu je potrebno izvršiti najkasnije tjedan dana prije početka Programa izobrazbe