• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Članovi Komore u mirovanju

1. Caratan Gracin Amalasunta

dipl.ing.arh, 3255
ovlaštena arhitektica

2. Careva Kristina

dipl.ing.arh., 3643
ovlaštena arhitektica

3. Cecić Srećko

dipl.ing.arh., 3350
ovlašteni arhitekt

4. Cecić-Premužak Davorka

dipl.ing.arh., 572
ovlaštena arhitektica urbanistica
Trames d.o.o.
Šipčine 2, Dubrovnik (20000)
, Fax: 020/312-644
Email:

5. Cerovečki Mladen

dipl.ing.arh., 2861
ovlašteni arhitekt

6. Cezner Filko

dipl.ing.arh., 2253
ovlašteni arhitekt

7. Ciglar Gordan

dipl.ing.arh., 1531
ovlašteni arhitekt

8. Ciglar Ines

dipl.ing.arh., 1307
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

9. Cimaš Ines

dipl.ing.arh., 2826
ovlaštena arhitektica
Cimaš Arhitektura d.o.o.
Ciottina 16, Rijeka (51000)
Tel: 051/321-536, Mob: 091/7876-608
Email:

10. Cindrić Davorka Katarina

dipl.ing.arh., 3448
ovlaštena arhitektica

11. Cipek Zdenka

dipl.ing.arh., 544
ovlaštena arhitektica
SOLEKTRA PROJEKT d.o.o.
Trg Eugena Kvaternika 9, Čakovec (40000)
Tel: 040 313 393, Mob: 091 507 0777
Email:

12. Cmrk Jadranka

dipl.ing.arh., 1641
ovlaštena arhitektica

13. Colić Dalia

mag.ing.arch., 4415
ovlaštena arhitektica
STUDIO 3LHD d.o.o.
Trg Eugena Kvaternika 3/3, Zagreb (10000)
Tel: 01/2320-200
Email:

14. Colnago Danko

dipl.ing.arh., 2694
ovlašteni arhitekt

15. Cota Ljubomir

dipl.ing.arh., 567
ovlašteni arhitekt

16. Crnić Tvrtko

dipl.ing.arh., 2873
ovlašteni arhitekt

17. Crnjaković Ines

dipl.ing.arh., 2711
ovlaštena arhitektica

18. Crnković Spomenka

dipl.ing.arh., 3994
ovlaštena arhitektica

19. Crnogorac Danica

dipl.ing.arh., 4041
ovlaštena arhitektica

20. Cupec Sonja

dipl.ing.arh.; mr.sc., 70
ovlaštena arhitektica

21. Cvahte Zdenka

dipl.ing.arh., 2164
ovlaštena arhitektica

22. Cvetko Zdunić Andrea

dipl.ing.arh., 5015
ovlaštena arhitektica
SKROZ d.o.o.
Braće Domany 6, Zagreb (10000)
Email:

23. Cvetković-Glušica Ljiljana

ing.građ., 1838
ovlaštena arhitektica

24. Cvijetinović Zoran

dipl.ing.arh., 2855
ovlašteni arhitekt

25. Cvitak Vlado

dipl.ing.arh., 3166
ovlašteni arhitekt

26. Cvjetko Mirko

dipl.ing.arh., 234
ovlašteni arhitekt

27. Czeisberger Alan

dipl.ing.arh., 3215
ovlašteni arhitekt

28. Czeisberger Silvija

dipl.ing.arh., 186
ovlaštena arhitektica
Ukupan broj članova: 3921
Ukupan broj aktivnih članova: 2894
Ukupan broj članova u mirovanju: 1027