• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

Članovi Komore u mirovanju

1. Kabalin David

dipl.ing.arh., 3668
ovlašteni arhitekt

2. Kačić Ančica

dipl.ing.arh., 227
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

3. Kahrović Emir

dipl.ing.arh., 3773
ovlašteni arhitekt
KOTA 1234 d.o.o.
Stupovlja 7, Dunave (Općina Konavle)
Email:

4. Kajfeš Franjo

dipl.ing.arh., 2824
ovlašteni arhitekt

5. Kajić Mladen

dipl.ing.arh., 2787
ovlašteni arhitekt

6. Kakuk Snježana

dipl.ing.arh., 511
ovlaštena arhitektica

7. Kalajžić Stipe

dipl.ing.arh., 3912
ovlašteni arhitekt

8. Kallay Višnja

dipl.ing.arh., 1835
ovlaštena arhitektica

9. Kamenica Selma

dipl.ing.arh., 3555
ovlaštena arhitektica

10. Karač Vanda

dipl.ing.arh., 2059
ovlaštena arhitektica

11. Karlavaris Thea

dipl.ing.arh., 2720
ovlaštena arhitektica

12. Karlovčan Aneta

dipl.ing.arh., 3243
ovlaštena arhitektica

13. Kasanić Krešimir

dipl.ing.arh., 1497
ovlašteni arhitekt

14. Kašik Branko

dipl.ing.arh., 747
ovlašteni arhitekt

15. Katičić Ratko

dipl.ing.arh., 749
ovlašteni arhitekt

16. Katunarić Branko

dipl.ing.arh., 1099
ovlašteni arhitekt

17. Kažimir Doris

dipl.ing.arh., 170
ovlaštena arhitektica

18. Kelava Filip

dipl.ing.arh., 3221
ovlašteni arhitekt

19. Kerenović Samir

dipl.ing.arh., 4814
ovlašteni arhitekt

20. Kezić Neven

dipl.ing.arh., 2948
ovlašteni arhitekt

21. Kirin Danijela

mag.ing.prosp.arch., 3313
ovlaštena krajobrazna arhitektica

22. Kiš Ivica

dipl.ing.arh., 535
ovlašteni arhitekt

23. Kiš Maja

dipl.ing.arh., 1286
ovlaštena arhitektica

24. Kiš Jerčinović Gabrijela

dipl.ing.arh., 1556
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

25. Kisić Renato

dipl.ing.arh., 2449
ovlašteni arhitekt

26. Klarin Mirko

dipl.ing.arh., 2417
ovlašteni arhitekt

27. Klemar Barbara

dipl.ing.agr., 3751
ovlaštena krajobrazna arhitektica

28. Klemar Zvijezdana

dipl.ing.arh., 1710
ovlaštena arhitektica

29. Kleva Dijana

dipl.ing.arh., 1457
ovlaštena arhitektica

30. Kliman Iva

dott.mag.arch., 18
arhitektica
Email:

31. Klinčić Dorotea

mag.ing.arch., 4999
ovlaštena arhitektica
SKROZ d.o.o.
Braće Domany 6, Zagreb (10000)
Email:

32. Klišmanić Vinko

dipl.ing.arh., 2075
ovlašteni arhitekt

33. Kljaković-Gašpić Ninočka

dipl.ing.arh., 1447
ovlaštena arhitektica

34. Knez Hođa Marija

mag.ing.arch., 4455
ovlaštena arhitektica

35. Knežević Ante

dipl.ing.arh., 1742
ovlašteni arhitekt

36. Knežević Zvonko

dipl.ing.arh., 2192
ovlašteni arhitekt

37. Knežević-Gomaz Ksenija

dipl.ing.arh., 2748
ovlaštena arhitektica

38. Knifić Schaps Helena

dipl.ing.arh., 1245
ovlaštena arhitektica

39. Kögl Marina

dipl.ing.arh., 370
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica
Arhitektbiro Kögl d.o.o.
Jalkovečka 10, Varaždin (42000)
Tel: 042/214-827, Fax: 042/214-827, Mob: 091/5740-196
Email:

40. Kokot Matija

dipl.ing.arh., 3602
ovlašteni arhitekt

41. Komparić Radolović Rosana

dipl.ing.arh., 3072
ovlaštena arhitektica

42. Končar Danijela

mag. ing. arch., 4993
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica
STUDIO KAIĆ ARHITEKTI d.o.o.
Ulica Bože Gumpca 51, Pula (52100)

43. Kondres Tomažić Petra

mag.ing.arch., 4407
ovlaštena arhitektica
Zelena infrastruktura d.o.o.
Fallerovo šetalište 22, Zagreb (10000)
, Mob: 091/897-0641
Email:

44. Kondža Kornelija

dipl.ing.arh., 206
ovlaštena arhitektica

45. Konosić Vesna

dipl.ing.arh., 1325
ovlaštena arhitektica

46. Kontuš-Celigoj Ljiljana

dipl.ing.arh., 27
ovlaštena arhitektica

47. Koprivnjak Gordana

dipl.ing.arh., 1721
ovlaštena arhitektica

48. Korać Jelić Mirjana

dipl.ing.arh., 212
ovlaštena arhitektica

49. Korejzl Borivoj

dipl.ing.arh., 2144
ovlašteni arhitekt

50. Koren Marko

dipl.ing.arh., 3918
ovlašteni arhitekt

51. Koričančić Nevenka

dipl.ing.arh., 447
ovlaštena arhitektica urbanistica

52. Korlaet Luka

dipl.ing.arh., 3330
ovlašteni arhitekt

53. Košiša Čičin Šain Alenka

dipl.ing.arh.; mr.sc., 284
ovlaštena arhitektica

54. Koški Željko

dipl.ing.arh.; dr.sc., 59
ovlašteni arhitekt urbanist
ovlašteni arhitekt
Email:

55. Košmerl Zoran

dipl.ing.arh., 500
ovlašteni arhitekt

56. Kostanjšak Anja

dipl.ing.arh., 4208
ovlaštena arhitektica
inženjerka gradilišta
M-Com d.o.o.
Trg Krešimira Ćosića 10, Zagreb (10000)
Tel: 01/3092-573, Fax: 01/3092-571
Email:

57. Kosty Tito

dipl.ing.arh., 2002
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist
Email:

58. Kotula Joško

mag.ing.arch., 3932
ovlašteni arhitekt

59. Kovač Davorka

dipl.ing.arh., 383
ovlaštena arhitektica

60. Kovač Marijan

dipl.ing.arh., 387
ovlašteni arhitekt

61. Kovač Darko

dipl.ing.arh, 3251
ovlašteni arhitekt
Ministarstvo kulture i medija, Konzervatorski odjel u Zagrebu
Mesnička 49, Zagreb (10000)
Tel: 01/4851-509
Email:

62. Kovač Vedran

dipl.ing.arh, 3291
ovlašteni arhitekt
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republike Austrije 20, Zagreb (10000)

63. Kovač Ana

dipl.ing.arh., 3683
ovlaštena arhitektica

64. Kovač Krunoslav

ing.građ., 2949
ovlašteni arhitekt

65. Kovačević Gordana

dipl.ing.arh., 2000
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

66. Kovačević Jelena

dipl.ing.arh., 4315
ovlaštena arhitektica

67. Kovačević Ferkula Helena

mag.ing.arch., 4801
ovlaštena arhitektica
Ured ovlaštene arhitektice Helena Kovačević Ferkula
Pilinka 38D, Hrvatski Leskovac (10251)
, Mob: 098/1903-353
Email:

68. Kovač-Gencel Ana

dipl.ing.arh., 1750
ovlaštena arhitektica

69. Kovačić Irena

dipl.ing.arh., 3157
ovlaštena arhitektica

70. Kovačić Simeon

dipl.ing.arh., 2700
ovlašteni arhitekt

71. Kovačić Iva

mag.inž.arh., 4319
ovlaštena arhitektica

72. Krajinović-Matas Darija

dipl.ing.arh., 2046
ovlaštena arhitektica

73. Kralj Ivana

dipl.ing.arh., 3625
ovlaštena arhitektica

74. Kraljević Ana

mag.ing.arch., 4426
Opširnije o članu
ovlaštena arhitektica
Projektni Biro Ak d.o.o.
Zavrtnica 5, Zagreb (10000)
, Fax: 01/4686-467
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 mini BIM konferencija 2
2 Radionica Archicad - mini BIM konferencija 4
Ukupno 6
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 40 sati!

75. Kranjčević Domagoj

dipl.ing.arh., 3417
ovlašteni arhitekt
Email:

76. Krčelić Ivan

dipl.ing.arh., 1313
ovlašteni arhitekt

77. Kreković Mladen

dipl.ing.arh., 1440
ovlašteni arhitekt

78. Krešić Dijana

dipl.ing.arh., 3005
ovlaštena arhitektica

79. Krešić Ivana

mag.ing.arch., 4347
ovlaštena arhitektica
Grad Dubrovnik
Pred Dvorom 1, Dubrovnik (20000)
Tel: 020/351-835
Email:

80. Krezić Dražana

dipl.ing.arh., 3174
ovlaštena arhitektica

81. Križ Ivan

dipl.ing.arh., 2629
ovlašteni arhitekt

82. Križ Sanja

dipl.ing.arh., 1990
ovlaštena arhitektica

83. Krnić Gojislav

dipl.ing.arh., 2673
ovlašteni arhitekt

84. Krnjaić Vlado

dipl.ing.arh., 251
ovlašteni arhitekt

85. Krnjaković Dario

dipl.ing.arh, 3349
ovlašteni arhitekt

86. Krnjić Katica

mag.ing.arch., 4337
ovlaštena arhitektica

87. Krolo Lidija

dipl.ing.arh., 1816
ovlaštena arhitektica

88. Kronja Vlasta

dipl.ing.arh., 1256
ovlaštena arhitektica

89. Kronja Nikica

dipl.ing.arh., 4056
ovlašteni arhitekt
Soda-Arhitekti d.o.o.
Froudeova 1, Zagreb (10000)
Tel: 01/6380-680, Mob: 091/5067-662

90. Kršilović Nevenka

dipl.ing.arh., 700
ovlaštena krajobrazna arhitektica

91. Krstičević Zvonimir

dipl.ing.arh., 3619
ovlašteni arhitekt
F.E.A.Rh d.o.o.
Zatišje 8/E, Zagreb (10000)
Tel: 01/2371-296, Mob: 091/3770-149
Email: ,

92. Krstulović Njegovan Vesna

dipl.ing.arh., 1503
ovlaštena arhitektica

93. Krušlin Biserka

dipl.ing.arh., 2790
ovlaštena arhitektica

94. Kržanić Sanja

mag.ing.arch., 4122
ovlaštena arhitektica

95. Kufrin Zvonimir

dipl.ing.arh., 80
ovlašteni arhitekt
ovlašteni arhitekt urbanist
Email:

96. Kukoč Višnja

dipl.ing.arh., dr.sc, 2366
ovlaštena arhitektica
ovlaštena arhitektica urbanistica

97. Kukulić Mira

dipl.ing.arh., 296
ovlaštena arhitektica

98. Kulenović Emina

dipl.ing.arh., 2562
ovlaštena arhitektica

99. Kurilj Lana

dipl.ing.arh., 4266
ovlaštena arhitektica
LAD 1 studio d.o.o.
Trnjanska cesta 69, Zagreb (10000)
, Mob: 098 575 078
Email:

100. Kurtović Obrad

dipl.ing.arh., 2017
ovlašteni arhitekt
Swift d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 21, Zagreb (10000)
Tel: 01/549-7849

101. Kusić Gordana

dipl.ing.arh., 3923
ovlaštena arhitektica

102. Kužina Branka

dipl.ing.arh., 1173
ovlaštena arhitektica

103. Kuzmanić Nevena

dipl.ing.arh, 3995
ovlaštena arhitektica

104. Kuzmić Kalogjera Gordana

dipl.ing.arh., 1220
ovlaštena arhitektica
Ukupan broj članova: 3921
Ukupan broj aktivnih članova: 2894
Ukupan broj članova u mirovanju: 1027