Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista

1. Zaninović Tonko

dipl.ing.arh., 357
Opširnije o članu
Ap-Projekt Studio Z d.o.o.
Ilica 205/A, Zagreb (10000)
Tel: 01/3775-356, Fax: 01/3756-691
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 Upravni odbor 10
2 Festival Dani Orisa 22 16
3 Dani arhitekata 6.0 20
4 Dani arhitekata 4.0 20
5 Dani Orisa 2019 10
6 Dani Orisa 2016 18
7 Dani Orisa 2015
8 Dani Orisa 2014
9 Dani Orisa 2013
10 Sjednica Zbora PO Zagreb s temom predstavljanja nacrta Zakona o prostornom uređenju i Zakona o građenju
11 Dani Orisa 2012
12 Dani zagrebačke arhitekture
13 REXPO FORUM
14 VJETRENE KERAMIČKE FASADE
15 DANI ORISA 2011
16 SUN CONTROL
17 3.KONGRES HRVATSKIH ARHITEKATA
18 DANI ORISA 2010
19 ZAŠTITA OD POŽARA I SLOBODA U ARHITEKTONSKOM PROJEKTIRANJU
20 ZAKONSKA REGULATIVA VEZANA UZ ODVOĐENJE DIMA I TOPLINE U SLUČAJU POŽARA, TE PRORAČUN POTREBNE EFEKTIVNE POVRŠINE ODIMLJAVANJA; GRAĐENJE BEZ PREPREKA ZA OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA
21 ODRŽIVA ARHITEKTURA
22 DANI ORISA 9
23 PORTUGALSKI DANI ORISA, ZAGREB
24 DANI ORISA 08
25 DIZAJNIRANJE U SUVREMENOM UREDSKOM OKRUŽENJU
26 ECOPIEDRA ZIDNE I FASADNE OBLOGE-INOVATIVNA RJEŠENJA TE NJIHOVA PRIMJENA
27 JAPANSKI DANI ORISA
28 ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
29 PROJEKTIRANJE SUHOMONTAŽNIH SUSTAVA U ZGRADAMA
30 DANI ORISA 2007
31 TEHNIČKO FIZIKALNI ZAHTJEVI ZA STOLARIJU U SUVREMENOM GRADITELJSTVU
32 OCJENA STANJA U PROSTORU
33 DANI ORISA
Ukupno 94
Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
RBr. Skup Sati po skupu
1 Upravni odbor
2 Festival Dani Orisa 22
3 Dani arhitekata 6.0
4 Dani arhitekata 4.0 20
5 Dani Orisa 2019 10
6 Dani Orisa 2016 18
7 Dani Orisa 2015
8 Dani Orisa 2014
9 Dani Orisa 2013
10 Sjednica Zbora PO Zagreb s temom predstavljanja nacrta Zakona o prostornom uređenju i Zakona o građenju
11 Dani Orisa 2012
12 Dani zagrebačke arhitekture
13 REXPO FORUM
14 VJETRENE KERAMIČKE FASADE
15 DANI ORISA 2011
16 SUN CONTROL
17 3.KONGRES HRVATSKIH ARHITEKATA
18 DANI ORISA 2010
19 ZAŠTITA OD POŽARA I SLOBODA U ARHITEKTONSKOM PROJEKTIRANJU
20 ZAKONSKA REGULATIVA VEZANA UZ ODVOĐENJE DIMA I TOPLINE U SLUČAJU POŽARA, TE PRORAČUN POTREBNE EFEKTIVNE POVRŠINE ODIMLJAVANJA; GRAĐENJE BEZ PREPREKA ZA OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA
21 ODRŽIVA ARHITEKTURA
22 DANI ORISA 9
23 PORTUGALSKI DANI ORISA, ZAGREB
24 DANI ORISA 08
25 DIZAJNIRANJE U SUVREMENOM UREDSKOM OKRUŽENJU
26 ECOPIEDRA ZIDNE I FASADNE OBLOGE-INOVATIVNA RJEŠENJA TE NJIHOVA PRIMJENA
27 JAPANSKI DANI ORISA
28 ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
29 PROJEKTIRANJE SUHOMONTAŽNIH SUSTAVA U ZGRADAMA
30 DANI ORISA 2007
31 TEHNIČKO FIZIKALNI ZAHTJEVI ZA STOLARIJU U SUVREMENOM GRADITELJSTVU
32 OCJENA STANJA U PROSTORU
33 DANI ORISA
Ukupno 48
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 94 sati!
Za Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
Dostignuta A razina HKA SU standarda s ukupno 48 sati!

2. Zaninović Jagoda

dipl.ing.arh., 251
Zarh d.o.o.
Sv.Krševana 6, Šibenik (22000)
Tel: 022/337-690, Fax: 022/337-690, Mob: 091/5072244
Email:

3. Zaninović Silva

dipl.ing.arh., 211
Forma Projekt d.o.o.
Ive Zaninovića 14, Šibenik (22000)
Tel: 022/213-164, Fax: 022/213-560, Mob: 091/5411-034
Email: ,

4. Zausnigg Ivona

dipl.ing.arh., 214
URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE IVONA ZAUSNIGG
Put Ploča 45, Zadar (23000)
Mob: 098/169-3273
Email:

5. Zdunić Silvija

dipl.ing.arh., 465
Gisplan d.o.o.
Ruđera Boškovića 7/89, Split (21000)
Tel: 021/344-144, Fax: 021/344-144, Mob: 091/585-4661
Email:

6. Zeneral Estera

dipl.ing.arh., 166
URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE ESTERA ZENERAL
Borovina 12a, Zagreb (10000)
Tel: 01/4574-331, Mob: 091/5874-399
Email:

7. Zlodre Ujdur Marijana

mag.ing.arch., 613
APE d.o.o.
Ozaljska 61, Zagreb (10000)
Tel: 01/3097 572
Email:

8. Zmijanović Krešimir

dipl.ing.arh., 200
Factor Studio d.o.o.
Boškovićeva 16, Zagreb (10000)
Tel: 01/3703-324, Fax: 01/3703-324, Mob: 098/9730-104
Email:

9. Zorić Katja

dipl.ing.arh., 385
Ured ovlaštene arhitektice
Veslačka 23, Zagreb (10000)
Tel: 01/6190-425, Fax: 01/6185-285, Mob: 091/6190-425
Email:

10. Zugan Borko

dipl.ing.arh., 289
Opširnije o članu
Aga d.o.o.
Ive Marinkovića 14, Rijeka (51000)
Tel: 051/331-204, Fax: 051/323-270
Email:
Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
RBr. Skup Sati po skupu
1 eGrađevinski dnevnik / webinar
2 Standard i cijena arhitektonskih usluga - Međunarodna konferencija HKA
3 Wienerberger Digital Roadshow - Out of the box arhitektura
4 Posebne uzance o građenju
5 Dani arhitekata 5.2
6 Uloga zvuka u održivoj gradnji i potvrđenu suradnju
7 Mrežni seminar o prostornom planiranju u dijelu elektroničkih komunikacija
8 BIM kao temelj digitalne transformacije
9 TERASE: priprema, hidroizolacija i polaganje keramičkih pločica i kamena 1
10 GBC online: Održivi materijali u obnovama
11 Webinar Potres – metode proračuna 2
12 Dekorativni sustavi za podove i zidove 1
13 Konstrukcijska ojačanja 1
14 Tekstilna arhitektura 3
15 Dani Orisa Lošinj
16 Dani Orisa 2014
17 Nove staklene fasade / Energetski učinkovite aluminijske konstrukcije / Sloboda oblikovanja u čeličnim sustavima
18 Predavanje o sustavima za projektiranje energetski učinkovite zgrade
19 Mapei rješenja kod projektiranja izolacija
20 Dani Orisa 2012
21 Energetski učinkovita gradnja uz primjenu inovativnih sustava i naprednih izolacijskih materijala
22 DANI ORISA LONE
23 DANI ORISA 2011
24 SANITARNI PROSTORI
25 MAPEI: HIDROIZOLACIJA GORNJIH I DONJIH DIJELOVA OBJEKTA
26 VJETRENE KERAMIČKE FASADE
27 DANI ORISA 2010
28 PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA RIJEKE; GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA RIJEKE
29 METODE I NAČIN IZRADE PROSTORNOG PLANA - UPU-a
30 PRIPREMA IZRADE PROSTORNOG PLANA
31 ENERGETSKA UČINKOVITOST I ODRŽIVA GRADNJA
32 PORTUGALSKI DANI ORISA, ZAGREB
33 NOVE TEHNOLOGIJE U GRADNJI DRVOM
34 MEĐUNARODNI SIMPOZIJ HURA ARHITEKTURA
Ukupno 8
Imenik ovlaštenih arhitekata
RBr. Skup Sati po skupu
1 eGrađevinski dnevnik / webinar 2
2 Standard i cijena arhitektonskih usluga - Međunarodna konferencija HKA 8
3 Wienerberger Digital Roadshow - Out of the box arhitektura 2
4 Posebne uzance o građenju 1
5 Dani arhitekata 5.2 6
6 Uloga zvuka u održivoj gradnji i potvrđenu suradnju 2
7 Mrežni seminar o prostornom planiranju u dijelu elektroničkih komunikacija 2
8 BIM kao temelj digitalne transformacije 3
9 TERASE: priprema, hidroizolacija i polaganje keramičkih pločica i kamena 1
10 GBC online: Održivi materijali u obnovama 2
11 Webinar Potres – metode proračuna 2
12 Dekorativni sustavi za podove i zidove 1
13 Konstrukcijska ojačanja 1
14 Tekstilna arhitektura 3
15 Dani Orisa Lošinj
16 Dani Orisa 2014
17 Nove staklene fasade / Energetski učinkovite aluminijske konstrukcije / Sloboda oblikovanja u čeličnim sustavima
18 Predavanje o sustavima za projektiranje energetski učinkovite zgrade
19 Mapei rješenja kod projektiranja izolacija
20 Dani Orisa 2012
21 Energetski učinkovita gradnja uz primjenu inovativnih sustava i naprednih izolacijskih materijala
22 DANI ORISA LONE
23 DANI ORISA 2011
24 SANITARNI PROSTORI
25 MAPEI: HIDROIZOLACIJA GORNJIH I DONJIH DIJELOVA OBJEKTA
26 VJETRENE KERAMIČKE FASADE
27 DANI ORISA 2010
28 PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA RIJEKE; GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA RIJEKE
29 METODE I NAČIN IZRADE PROSTORNOG PLANA - UPU-a
30 PRIPREMA IZRADE PROSTORNOG PLANA
31 ENERGETSKA UČINKOVITOST I ODRŽIVA GRADNJA
32 PORTUGALSKI DANI ORISA, ZAGREB
33 NOVE TEHNOLOGIJE U GRADNJI DRVOM
34 MEĐUNARODNI SIMPOZIJ HURA ARHITEKTURA
Ukupno 36
Za Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista
Dostignuta C razina HKA SU standarda s ukupno 8 sati!
Za Imenik ovlaštenih arhitekata
Dostignuta B razina HKA SU standarda s ukupno 36 sati!

11. Zuliani Đulijano

dipl.ing.arh., 213
Ured ovlaštenog arhitekta Đulijano Zuliani
Belići 32A, Kastav (51215)
Tel: 051/691-165, Fax: 051/268-232
Email:
» Podaci u strojno čitljivom obliku
Ukupan broj članova: 3834
Ukupan broj aktivnih članova: 2815
Ukupan broj članova u mirovanju: 1019