Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva


Republike Austrije 20
10000 Zagreb Hrvatska
tel: +385 (01) 3782-444,
3782-143,
3782-144 
fax: +385 (01) 3772-822,
3772-555
www.mgipu.hr
Kabinet ministrice tel: +385 (01) 3782-445
faks: +385 (01) 3772-555
kabinet@mgipu.hr
Tajnik kabineta tel: +385 (01) 3782-147
faks: +385 (01) 3772-555
 
Samostalna služba za unutarnju reviziju tel: +385 (01) 3782-115
fax: +385 (01) 3782-113
 
Uprava za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo tel: +385 (01) 3782-161
faks: +385 (01) 3771-113
 
Glavno tajništvo ministarstva tel: +385 (01) 3782-148
faks: +385 (01) 3771-113
 
Uprava za inspekcijske poslove Zagreb
Vinogradska cesta 25
tel: +385 (01) 3712-777
fax: +385 (01) 3712-713
 

Uprava za prostorno uređenje
Ulica Republike Austrije 20

tel: +385 (01) 3782-473
fax: +385 (01) 3782-152
 

Zavod za prostorno planiranje
Vinogradska cesta 25

tel: +385 (01) 3712-777
fax: +385 (01) 3712-872
 
Uprava za energetsku učinkovitost u graditeljstvu, strateško planiranje i međunarodnu suradnju  tel: +385 (01) 3782-471
fax: +385 (01) 3771-113
 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Republike Austrije 14
10000 Zagreb Hrvatska

Tel: 01/3717-175
Faks: 01/3717-149

www.mzoip.hr
Kabinet ministra tel: +385 (01) 3717-175
faks: +385 (01) 3717-149
kabinet@mzoip.hr
Zamjenik ministra tel: +385 (01) 3717-272
faks: +385 (01) 3717-122
 
Uprava za zaštitu okoliša i održivi razvoj tel: +385 (01) 3717-125
fax: +385 (01) 3717-135
 
Uprava za zaštitu prirode tel: +385 (01) 4866-102
faks: +385 (01) 4866-100
 
Uprava za inspekcijske poslove tel: +385 (01) 3717-202
faks: +385 (01) 3717-212
 
Glavno tajništvo ministarstva tel: +385 (01) 3712-109
fax: +385 (01) 3712-181
 

Samostalna služba za unutarnju reviziju

tel: +385 (01) 3717-141
fax: +385 (01) 3717-135
 

Samostalna služba za pravne poslove

tel: +385 (01) 3717-293
fax: +385 (01) 3717-149
 
Samostalni sektor za EU tel: +385 (01) 3717-280
fax: +385 (01) 3717-122
 

 

Ministarstvo kulture

Runjaninova ulica br. 2
10000 Zagreb Hrvatska
tel: +385 (01) 4866-666 web@min-kulture.hr
www.min-kulture.hr/
Web stranica tel: +385 (01) 4816-761,
4866-308
fax: +385 (01) 4816-755
www.min-kulture.hr
Tajnik Kabineta tel: +385 (01) 4816-766,
4866-311
fax: +385 (01) 4816-755
kabinet@min-kulture.hr
Tajništvo ministarstva tel: +385 (01) 4866-209  
Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju tel: +385 (01) 4866-301
fax: +385 (01) 4866-380
 
Uprava za zaštitu kulturne baštine tel: +385 (01) 4866-609
fax: +385 (01) 4866-680
 
Uprava za kulturni razvitak i stvaralaštvo tel: +385 (01) 4866-408
fax: +385 (01) 4866-438
 
     

Ministarstvo financija

Katančićeva
510000 Zagreb Hrvatska
tel: +385 (01) 4591-333,
4922-590
fax: +385 (01) 4922-583,
4922-586
Web stranica:
Ministarstvo financija
www.mfin.hr
Porezna uprava
www.pu.mfin.hr
Kabinet ministra Ministar:
tel: +385 (01) 4591-300,
4922-588,
4922-590
fax: +385 (01) 4922-583,
4922-586
kabinet@mfin.hr
(za ministra)
Zamjenik ministra tel: +385 (01) 4591-249
fax: +385 (01) 4591-248
(za zamjenika ministra)
Tajništvo ministarstva tel: +385 (01) 4591-330
fax: +385 (01) 4591-087
 
Uprava za nabavu tel: +385 (01) 4591-262
fax: +385 (01) 4591-215
 
Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak
Frankopanska 1, Zagreb
tel: +385 (01) 4831-888
fax: +385 (01) 4830-523
 

Ministarstvo gospodarstva

Ulica grada Vukovara 78
p.p. / P.O.Box p. p. 249
10000 Zagreb
Hrvatska / Croatia
tel: +385 (01) 6106-111,
6106-110
fax: +385 (01) 6109-110,
6109-111
info@mingo.hr
www.mingo.hr

Ministarstvo pravosuđa 

Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb
Hrvatska / Croatia
tel: +385 (01) 3714-400,
fax: +385 (01) 3714-507
 
www.pravosudje.hr

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Donje Svetice 38
10000 Zagreb
Hrvatska / Croatia
tel: +385 (01) 4569-000
fax: +385 (01) 4594-301
http://public.mzos.hr/Default.aspx

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Hrvatska / Croatia
tel: +385 (01) 6106-111,
 
info@minpo.hr 
www.minpo.hr