Natječaj za idejno arhitektonsko rješenje Islamskog centra u Osijeku

Raspisivač / investitor Natječaja je Islamska zajednica u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Osijek, Zagrebačka 35, 31000 Osijek, MB 3654931, OIB 38190246619, koju zastupa Predsjednik Građevinskog odbora Enver Rečica, likovni umjetnik.
 
Provoditelj Natječaja je Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO), Osijek, Prolaz Matice Hrvatske 1, MB 3397491, OIB 36694158737, kojeg zastupa Predsjednik DAO, Ranko Radunović, dipl.ing.arh.
 
Predmet Natječaja je izrada idejnog arhitektonskog rješenja zgrade Islamskog centra u Osijeku.
 
Natječaj se provodi u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (“Narodne novine” broj 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata.
 
Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor hrvatski državljanin i ovlašteni arhitekt dipl.ing.arh ili mag. ing. arh.
 
REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI ODBORU ZA NATJEČAJE:  176-14-0S-IA
 
ROKOVI:
- početak Natječaja:                   12. svibnja  2014. godine
- rok za postavljanje pitanja:      02. lipnja   2014. godine
- rok za predaju radova:           14. srpnja   2014. godine
 
NAGRADE:
I nagrada:    40.000,00 kn netto
II nagrada:   24.000,00 kn netto
III nagrada:  16.000,00 kn netto
 
Natječajne podloge (natječajni program) se ne naplaćuju i slat će se e-mailom na zahtjev upućen na e-mail adresu tajnika Natječaja ivan.cingel@prostorobz.hr (telefon za kontakt 031/399-536). 
 
Za ocjenu natječajnih radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:
 
1.  mr. sc. Denis Ambruš, dipl. ing. arh.    -  predstavnik Grada Osijeka
                                                                         Predsjednik Ocjenjivačkog suda
2.  Oliver Grigić, dipl. ing. arh.                   - predstavnik Osječko-baranjske županije
3.  Miroslav Pavlinić, dipl. ing. arh.           -  predstavnik DAO
4.  Enver Rečica, likovni umjetnik            -  predstavnik Medžlisa 
                                                                        Islamske zajednice Osijek
5.  Irhad Meheljić, ing. građ.              -  predstavnik Mešihata 
                                                                        Islamske zajednice u Hrvatskoj
 
-  zamjenik člana: Damir Vrban, dipl. ing. arh.  - predstavnik Grada Osijeka 
-  tehnička komisija: Željka Jurković, dipl. ing. arh. - predstavnik DAO
-  tajnik Natječaja:   Ivan Cingel, dipl. ing. arh. - predstavnik DAO
 
Ocjenjivački sud će, po potrebi, koristiti stručne savjetnike – stručnjake iz pojedinih struka.
 
PROGRAM NATJEČAJA