Objavljen natječaj za izradu idejnog arhitektonsko urbanističkog i krajobraznog rješenja ulaza LOZOVAC

JU Nacionalni park Krka

 

raspisuje javni, državni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

 

NATJEČAJ

za izradu idejnog

idejnog arhitektonsko urbanističkog i krajobraznog rješenja

ulaza LOZOVAC

 

INVESTITOR I RASPISIVAČ

 

Javna ustanova Nacionalni park KRKA, Trg Ivana Pavla II, broj 5, 22000 Šibenik, telefon: 022.201.744, fax: 022.336.836, kojeg zastupa ravnatelj mr. Željko Bulat, dipl. iur.

 

ORGANIZATORIPROVODITELJ

 

Javna ustanova Nacionalni park KRKA, Trg Ivana Pavla II, broj 5, 22000 Šibenik, telefon: 022.201.772, fax: 022.336.836, kojeg zastupa ravnatelj mr. Željko Bulat, dipl. iur.

 

PRAVO SUDJELOVANJA

 

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke ipravne osobe, a koje ispunjavaju stručne uvjete objavljene u raspisu natječaja. Smatra se da su zahtjevi stručnosti zadovoljeni ako natjecatelj ima pravo nositi titulu ovlaštenog arhitekta

 

ROKOVI

 

Početak natječaja:                                                               ponedjeljak, 04.07.2011.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja:                           srijeda         20.07.2011.

Rok predaje natječajnih radova:                       petak,          07. 10. 2011.

 

Natječajne podloge mogu se naručiti i podići radnim danom od 9-14 sati u Javnoj ustanovi Nacionalni park KRKA, Trg Ivana Pavla II, broj 5, telefon: 022.201.772, fax: 022.336.836, e-mail: lino.jajac@si.t-com.hr , uz uplatu od 100,00 kn plativih na žiro-račun: Javna ustanova Nacionalni park KRKA br. 2411006-1011111117 Jadranska banka d.d. Šibenik.. Svrha doznake: podloge za natječaj ULAZ LOZOVAC, s pozivom na broj  - OIB za fizičke osobe i tvrtke.

                Natječajne podloge se mogu dobiti na uvid u UHA Zagreb te regionalnom društvu arhitekata.

 

NAGRADE

 

Ako do određenog roka prispiju radovi koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u netto iznosu  i rasporedu kako slijedi:

                         

I.   nagrada          104.000 kn

II.  nagrada            65.000 kn

III.nagrada            37.000 kn

                                             Tri jednakovrijedna otkupa od po 18.000,00 kn netto.

 

OCJENJIVAČKI SUD

 

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

 

Članovi:

§   mr. Željko Bulat, dipl. iur., Nacionalni park KRKA, Šibenik

§   Mirna Bojić, dipl. ing. agr., Ministarstvo kulture, Zagreb

§   Nastija Alfier, dipl. ing. arh., ovlaštena arhitektica, Šibenik

§   Zoran Popović, ing. arh., ovlašteni arhitekt, Šibenik

§   Damir Lučev, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt, Šibenik

§   mr. sc. Gustav Červar, dipl. ing. arh., Šibenik

§   Milivoj Miletić, dipl. ing. građ., ovlašteni arhitekt, Šibenik

 

Članovi zamjenici:

 

§   Ivo Glavaš, prof., Ministarstvo kulture, Šibenik

§   prof. dr. sc. Zdravko Peran , dipl. ing. prom., Šibenik

 

Tehnička komisija:

 

§   Željko Šain, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt

§   Madlena Roša - Dulibić, dipl. ing. arh.

 

Tajnik natječaja

·          Lino Jajac, dipl. ing arh. ovlašteni arhitekt

 

Natječaj je raspisan u skladu s PRAVILNIKOM O NATJEČAJIMA S PODRUČJA ARHITEKTURE I URBANIZMA  (NN 112/06)  Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 123 -  11 -  ŠB -  AUK

 OCJENJIVAČKI SUD