Objavljen natječaj za izradu idejnog rješenja Centra za skrb o bolesnoj djeci

Zaklada Sierra, Palanjačka 24, iz Zagreba raspisuje i provodi,

Otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, arhitektonsko-urbanistički natječaj

Za izradu idejnog rješenja Centra za skrb o bolesnoj djeci u Zagrebu, na lokaciji u ulici Prečko na k.č. br. 5722/6, 5722,7 i 5722,4, sve k.o. Vrapče

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA:  Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, Republike Austrije 18, 10000 Zagreb.

 

VRSTA NATJEČAJA: Otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, arhitektonsko-urbanistički.

 

PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe pod vodstvom ovlaštenog arhitekta člana Hrvatske komore arhitekata i pravne osobe registrirane za projektiranje sa sjedištem u repoublici Hrvatskoj i pozvani autori i autorski timovi.

 

ROKOVI:

Početak natječaja je 12. lipnja 2011. Godine.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do ponedjeljka 27. lipnja 2011. godine.

Rok predaje natječajnih radova je do ponedjeljka 5.rujna 2011. , 16:00 sati.

Ocjenjivački su završit će s radom najkasnije do 23. rujna 2011. godine.

 

POZVANI AUTORI:

1.       Mia Roth Čerina, dia  i Tonči Čerina, dia, Zagreb

2.       Vedran Duplančić, dia, Zagreb

3.       Vedran Pedišić, dia, Zagreb

4.       Lea Pelivan, dia i Toma Plejić, dia, Zagreb

5.       Davorin Raos, dia, Zagreb

 

NAGRADE:

Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti slijedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I.   nagrada                     35.000,00 kn

II.  nagrada                     21.000,00 kn

III. nagrada                     13.000,00 kn

Pozvanim autorima ili autorskim timovima pripada obeštećenje u iznosu od 13.000,00 kn neto.

 

 

OCJENJIVAČKI SUD:

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:

1.     Višnja Vranešić, prof. Predsjednica Upravnog odbora, predstavnik raspisivača,

2.     Prim. Dr. Sc. Dijana Butković, spec.anest., predstavnik raspisivača

3.     Gordan Hanžek, dipl.ing.građ. predstavnik raspisivača

4.     Prof.dr.sc. Marijan Hržić, dipl.ing.arh.

5.     Mr.sc. Boris Koružnjak, dipl.ing.arh. predstavnik DAZ-a

6.     Dr.sc. Damir Krajnik, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt

7.     Mirela Bokulić Zubac, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

 

Zamjenik člana OS-a:

Bernard Mahečić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

 

Stručni savjetnik:

Željko Horvat, dipl. iur

 

Tehnička komisija:

Suzica Bušljeta Vdović, dipl.ing.arh.

Toni Biluš, dipl.ing.prom.

 

Tajnik natječaja:

Margareta Spajić, dipl.ing.arh.

 

Natječaj je raspisan u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) UHA i HKA kojeg su se svi sudionici obvezni pridržavati.

 

Registracijski broj Natječaja je 121-11-ZG-U.

 

opći uvjeti