• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

02/05/2024

Rezultati natječaja za središnji dio glavne gradske osi u Karlovcu

Grad Karlovac i Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) objavljuju rezultate za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, II. stupnja složenosti urbanističko – arhitektonski natječaj za uređenje i izgradnju središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu.
 
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 056/22
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 144-23/KA-UA/NJN
 
RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, Karlovac;  OIB: 25654647153;
telefon: 047/628 102; e-mail: damir.mandic@karlovac.hr; odgovorna osoba: Damir Mandić, dipl.teol., gradonačelnik
 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb; OIB: 01152649489; Telefon: 01/4816 151; e-mail: tajnistvo@uha.hr;
odgovorna osoba: prof. dr. sc. Mia Roth Čerina, dipl. ing. arh., predsjednica
 
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA
APE d.o.o., Zagreb, Ozaljska 61
Stručni tim na izradi natječajnog programa: Nikša Božić, dipl.ing.arh. i Sandra Jakopec, ovlaštena arhitektica i urbanistica
 
VRSTA NATJEČAJA: Otvoreni, javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i anketni, II. stupnja složenosti, za izradu urbanističko – arhitektonskog rješenja uređenja i izgradnje središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu.
 
PREDMET NATJEČAJA je izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje i izgradnju središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu. Predviđena je dodjela tri grupe nagrada po cjelinama:
Šira zona obuhvata – zone A, B1 i B2 (anketni dio) – OBAVEZNI DIO NATJEČAJA
Uža zona obuhvata – zona A ”Nazorova” (dio za realizaciju) – NEOBAVEZNI DIO NATJEČAJA
Uža zona obuhvata – zona A ”Sarajevska” (dio za realizaciju) – NEOBAVEZNI DIO NATJEČAJA
 
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:
Cilj natječaja je iznalaženje kvalitetnih idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu koje će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno vrednovati  lokaciju u središtu grada Karlovca u odnosu na širi urbani kontekst.
Nagrađeni radovi za užu zonu obuhvata koristit će se kao stručne urbanističko-arhitektonske podloge za izradu Urbanističkog plana uređenja “Nazorova”, za projektiranje stambeno-poslovne zgrade i garaža, te uređenje javnih površina i sadržaja.
Na natječaj, koji je trajao od 25. 10. 2023. god. do roka za predaju natječajnih radova 19. 3. 2024. god. u 12:00 sati, zaprimljeno je ukupno 15 radova.
 
OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:
1. Iva Letilović, ovl.arh. – predstavnica Provoditelja, predsjednica Ocjenjivačkog suda
2. Vesna Ribar, dipl.ing.građ. – predstavnica Raspisivača, dopredsjednica Ocjenjivačkog suda
3. Tomislav Ćurković, ovl.arh.  – predstavnik Raspisivača predložen od strane investitora stambeno-poslovne građevine ”Centar Nazorova”
4. Slađana Fumić, dipl.iur. – predstavnica Raspisivača
5. Maja Furlan Zimmermann, ovl.arh. – predstavnica Provoditelja
6. Luka Krmpotić, mag.ing.arch. – predstavnik Provoditelja
7. Iva Martinis, ovl.arh. – predstavnica Provoditelja
 
Zamjenice člana OS-a:
1. Iva Mlinarević, ovl.arh. – predstavnica Provoditelja
2. Irena Kajfeš-Pavlović, dipl.ing.arh. – predstavnica Raspisivača
 
Tehnička komisija:
1. Tea Truta, mag.ing.arch. – predstavnica Provoditelja
2. Iva Žaja Bočić, mag.ing.arch. – predstavnica Provoditelja
 
Stručni savjetnici:
1. Ljiljana Berc, dipl.ing.građ.– HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
2. Izv. prof. dr. sc. Marko Šoštarić – Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 
Tajnik natječaja:
Luka Lipšinić, ovl.arh.- predstavnik Provoditelja
 
Ocjenjivački sud je na V. sjednici održanoj 20. 4. 2024. i VI. sjednici održanoj 24. 4. 2024. donio konačnu odluku o nagrađenim radovima:
 
 
Šira zona obuhvata – zone A, B1 i B2 – anketni dio
 
1. nagrada u neto iznosu 9.760,00 eur dodijeljena je radu pod šifrom 11              
AUTORI: Vedran Pedišić, Stipe Gašpar, Maja Benković, Gordana Gregurić Miočić, Erick Velasco Farrera, Marina Petrač
 
 
2. nagrada u neto iznosu 6.100,00 eur dodijeljena je radu pod šifrom 13              
AUTORICE: Kristina Škrokov, mag.ing.arch., Veronika Pomper, mag.ing.arch.
Suradnici: Izv. prof. dr. sc. Predrag Brlek, dipl.ing.prom., Ante Klečina, mag.ing.traff., Maja Ciglar, univ.mag.ing.arch., Julija Punčec, univ.mag.ing.arch.
 
 
3. nagrada u neto iznosu 3.660,00 eur dodijeljena je radu pod šifrom 7                            
AUTORI: Anamarija Rodak, Mia Mikula (vizualizacija), Ante Furač
 
 
4. nagrada u neto iznosu 2.928,00 eur dodijeljena je radu pod šifrom 3                             
AUTORI: STUDIO FM ARHITEKTURA D.O.O. / Frana Milaković, dipl.ing.arh., Anja Popović, mag.ing.arch., Nemanja Šekularac, mag.ing.arch.
Suradnici: Projektni tim: Anita Budić, stud.arh., Valentina Đunđer, bacc.ing.arch., Andriana Grgat, stud.arh.
Prometno rješenje: CORNUS PROJEKT d.o.o. / Petar Cigetić, struč.spec.ing.aedif.
Konstrukcija: STUDIO ARHING d.o.o. / Juraj Pojatina, dipl.ing.građ., David Anđić, dipl.ing.građ.
Zaštita od požara: Željko Mužević, univ.spec.aedif.
Instalacije: Mladen Stošić, dipl.ing.el., Davorin Gržan, dipl.ing.stroj., Vedran Vrabec, dipl.ing.građ.
Vizualizacije: Dotviz Studio d.o.o. / Roman Krajcarz, mag.ing.arch., Luka Jezić,  mag.ing.arch.,  Martin Momčinović, stud.
 
 
5. nagrada u neto iznosu 1.952,00 eur dodijeljena je radu pod šifrom 10               
AUTORI: Marin Duić, Sanja Gašparović, Ines Mravunac Sužnjević, Ana Mrđa
Suradnici: Grgur Pajalić, Marin Papić, Petar Pavić
 
 
 
Uža zona obuhvata – Zona A ”Nazorova” – dio za realizaciju
 
1. nagrada u neto iznosu 16.000,00eur dodijeljena je radu pod šifrom 11              
AUTORI: Vedran Pedišić, Stipe Gašpar, Maja Benković, Gordana Gregurić Miočić, Erick Velasco Farrera, Marina Petrač
 
 
2. nagrada u neto iznosu 10.000,00 eur dodijeljena je radu pod šifrom 13              
AUTORICE: Kristina Škrokov, mag.ing.arch., Veronika Pomper, mag.ing.arch., Isabell Radešić, mag.ing.arch., Nikolina Gradečki, mag.ing.arch.
Suradnici: Janko Jelić, mag.ing.arch., Filipa Latin, mag.ing.prosp.arch.
 
 
3. nagrada u neto iznosu 6.000,00 eur dodijeljena je radu pod šifrom 2                          
AUTORI: AG PLANUM D.O.O. / Marko Cvjetko, Miron Hržina, Ivica Keršić, Elena Tikvić
 
 
4. nagrada u neto iznosu 4.800,00 eur dodijeljena je radu pod šifrom 8                             
AUTORI: dr. sc. Sanja Filep, mag.ing.arch., Jasna Juraić, mag.ing.arch., Kristina Milin, stud.arh., Luka Šarić, stud.arh., Adrian Puntarec, stud.arh., David Cvetko, dipl.ing.agr.
 
 
5. nagrada u neto iznosu 3.200,00 eur dodijeljena je radu pod šifrom 3              
AUTORI: STUDIO FM ARHITEKTURA D.O.O. / Frana Milaković, dipl.ing.arh., Anja Popović, mag.ing.arch., Nemanja Šekularac, mag.ing.arch.
Suradnici: Projektni tim: Anita Budić, stud.arh., Valentina Đunđer, bacc.ing.arch., Andriana Grgat, stud.arh.
Prometno rješenje: CORNUS PROJEKT d.o.o. / Petar Cigetić, struč.spec.ing.aedif.
Konstrukcija: STUDIO ARHING d.o.o. / Juraj Pojatina, dipl.ing.građ., David Anđić, dipl.ing.građ.
Zaštita od požara: Željko Mužević, univ.spec.aedif.
Instalacije: Mladen Stošić, dipl.ing.el., Davorin Gržan, dipl.ing.stroj., Vedran Vrabec, dipl.ing.građ.
Vizualizacije: Dotviz Studio d.o.o. / Roman Krajcarz, mag.ing.arch., Luka Jezić,  mag.ing.arch.,  Martin Momčinović, stud.
 
 
 
Uža zona obuhvata – Zona A ”Sarajevska” – dio za realizaciju
 
1. nagrada u neto iznosu 7.960,00 eur dodijeljena je radu pod šifrom 11              
AUTORI: Vedran Pedišić, Stipe Gašpar, Maja Benković, Gordana Gregurić Miočić, Erick Velasco Farrera, Marina Petrač
 
 
2. nagrada u neto iznosu 5.970,00 eur dodijeljena je radu pod šifrom 13              
AUTORICE: Kristina Škrokov, mag.ing.arch., Veronika Pomper, mag.ing.arch., Isabell Radešić, mag.ing.arch.
Suradnici: Maja Ciglar, univ.mag.ing.arch., Julija Punčec, univ.mag.ing.arch., Janko Jelić, mag.ing.arch., Filipa Latin, mag.ing.prosp.arch.
 
 
3. nagrada u neto iznosu 3.980,00 eur dodijeljena je radu pod šifrom 3              
AUTORI: STUDIO FM ARHITEKTURA D.O.O. / Frana Milaković, dipl.ing.arh., Anja Popović, mag.ing.arch., Nemanja Šekularac, mag.ing.arch.
Suradnici: Projektni tim: Anita Budić, stud.arh., Valentina Đunđer, bacc.ing.arch., Andriana Grgat, stud.arh.
Prometno rješenje: CORNUS PROJEKT d.o.o. / Petar Cigetić, struč.spec.ing.aedif.
Konstrukcija: STUDIO ARHING d.o.o. / Juraj Pojatina, dipl.ing.građ., David Anđić, dipl.ing.građ.
Zaštita od požara: Željko Mužević, univ.spec.aedif.
Instalacije: Mladen Stošić, dipl.ing.el., Davorin Gržan, dipl.ing.stroj., Vedran Vrabec, dipl.ing.građ.
Vizualizacije: Dotviz Studio d.o.o. / Roman Krajcarz, mag.ing.arch., Luka Jezić,  mag.ing.arch.,  Martin Momčinović, stud.
 
 
4. nagrada u neto iznosu 1.990,00 eur dodijeljena je radu pod šifrom 2                          
AUTORI: AG PLANUM D.O.O. / Marko Cvjetko, Miron Hržina, Ivica Keršić, Elena Tikvić
 
 
 
Sve natječajne radove možete pogledati OVDJE.
 
Izložba natječajnih radova, te razgovor s Ocjenjivačkim sudom, održat će se 23. svibnja 2024. godine u 18:00 sati na lokaciji dvorana restorana ‘PANORAMA’, Trg hrvatskih branitelja 4 u Karlovcu.
Razgovor Ocjenjivačkog suda s natjecateljima počinje u 18:15 sati.
 
PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog Natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica ili ovlašteni arhitekt/ica urbanist, dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch.  Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, ovlašteni krajobrazni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch., ili studenti arhitekture. Pravo sudjelovanja u svojstvu Natjecatelja imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta / prebivališta. Sudjelovanje stranih natjecatelja regulirano je Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19). Autor i ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni arhitekt urbanist navedeni u omotnici ‘OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE’ mogu, ali ne moraju biti ista osoba. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području. Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. Na natječaju kao natjecatelji ne mogu sudjelovati voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, stručni savjetnici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivači natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu te svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda. Postojanje sukoba interesa između Naručitelja i gospodarskih subjekata i s njima povezanih osoba utvrđuje se prema člancima 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi (ZJN – NN 120/16,114/22) i jednako se primjenjuje i na Natjecatelje i na Ponuditelje.
 
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 
Procijenjena vrijednost javne nabave sukladno članku 327. ZJN sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima, izrade projektne i prostorno planske dokumentacije, te na temelju procjene iz lipnja 2023. godine iznosi ukupno  657.840,40 EUR / 4.956.498,52 KN bez PDV-a i raščlanjuje se na iznose kako slijedi:
 
 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja
c/ Čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja
d/ Koji nisu u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja.
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove u skladu sa slijedećim kriterijima:
Šira zona obuhvata – zone A, B1 i B2 – Anketni dio: 
• prepoznatljivost urbanističko-arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
• kvalitetno prostorno – oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;
• funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
• kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju.
Uže zone obuhvata – Zona A – „Nazorova“ i „Sarajevska“ (dio za realizaciju):
• kvaliteta i prepoznatljivost prostornog rješenja u odnosu na kontekst;
• estetska i oblikovna kvaliteta rješenja;
• ostvarena funkcionalnost, fleksibilnost i kvaliteta javnog prostora; 
• realizacija prostornog programa;
• realizacija funkcionalnih i kvalitativnih zahtjeva;
• racionalnost i ekonomičnost rješenja;
• jednostavnost i ekonomičnost održavanja;
• provedivost.
 
Natječaj je proveden u skladu s Poglavljem 2., člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN, ostalim odredbama ZJN, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata, ako iste nisu u suprotnosti sa ZJN.
Projektni natječaj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama u dogovoru s Raspisivačem sukladno članku 327. stavku 1. točci 1. ZJN za:
1) izradu Urbanističkog plana uređenja „Nazorova“
2) izradu projektno – tehničke dokumentacije za uređenje javnih površina i izgradnju javne garaže u zoni „Nazorova“ (vremenski usklađeno s izradom projektno-tehničke dokumentacije za stambeno-poslovnu zgradu „Centar Nazorova“ kako bi se osiguralo jedinstveno  prostorno i oblikovno rješenje)
3) izradu projektno – tehničke dokumentacije za uređenje trga uz tržnicu i javne garaže u Sarajevskoj.
 
Obveza investitora stambeno-poslovne zgrade „Centar Nazorova je sklapanje ugovora o izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade „Centar Nazorova“, a sve u skladu s Uvjetima natječaja. Vrijednost navedene usluge nije dio procijenjene vrijednosti javne nabave već je iskazana zasebno*.
Raspisivač (javni naručitelj) će sklopiti Ugovor o pružanju usluga za izradu prostorno planske i projektno-tehničke dokumentacije pod točkama 1), 2) i 3) temeljem pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, sukladno članku 133. ZJN (NN 120/16,114/22) s Ponuditeljima koje predlože autori prvonagrađenih radova za Užu zonu obuhvata – Zona A – „Nazorova“ i Užu zonu obuhvata – Zona A – „Sarajevska“.
Investitor (privatni naručitelj) stambeno-poslovne zgrade „Centar Nazorova“ sklopit će ugovor o izradi projektno tehničke dokumentacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade „Centar Nazorova“ s gospodarskim subjektom kojeg predlože autori prvonagrađenog rada za Užu zonu obuhvata – Zona A – „Nazorova“.
Cijena usluge izrade prostorno planske i projektno tehničke dokumentacije formira se sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata, odnosno potrebnom broju norma sati i primjenjivoj prosječnoj tržišnoj cijeni norma sata koju utvrđuje Hrvatska komora arhitekta istraživanjem tržišta.
Cijena usluge izrade prostorno planske i projektno tehničke dokumentacije važeća je za kalendarske godine 2023. i 2024. godinu, a nakon čega se cijena izrade prostorno planske i projektno-tehničke dokumentacije usklađuje s trenutnom tržišnom prosječnom cijenom norma sata.
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 
Za Ocjenjivački sud:
Luka Lipšinić, tajnik natječaja
 
* Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade „Centar Nazorova“ potrebna je srednja vrijednost od 31.573 Norma sati.  Prema prosječnoj tržišnoj cijeni norma sata od 29,53 eur/222,49kn aktualnoj u lipnju 2023. cijena izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 932.350,00 eur / 7.024.791,08 kn bez PDV-a.