Rezultati natječaja za idejno arhitektonsko - urbanističko rješenje I. gimnazijeu Osijeku

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

i

DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)

objavljuju rezultate za

JAVNI, OPĆI, PROJEKTNI, II. STUPNJA SLOŽENOSTI, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI NATJEČAJ ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE I. GIMNAZIJE U OSIJEKU


REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 56-18/OS-UA/NJN

OZNAKA IZ PLANA JAVNE NABAVE RASPISIVAČA NATJEČAJA: NVV26-18

INVESTITOR I RASPISIVAČ: Osječko – baranjska županija, adresa: Trg Ante Starčevića 2, 31 000 Osijek koju zastupa župan: Ivan Anušić, OIB:10383308860, telefon: +385 31 221 500; 221 830, e-mail: danijela.lovokovic@obz.hr,mrežna stranica: www.obz.hr, osoba za kontakt: Danijela Lovoković, tel: +385 31 221 830.

PROVODITELJ: Društvo arhitekata grada Osijeka (DAO), adresa: p.p. 90, 31000 Osijek, kojeg zastupa predsjednik: Bruno Rechner, dipl. ing. arh. i odgovorna osoba provoditelja Damir Jukić, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt broj 3696, OIB: 36694158737, telefon: +385 91 111 8 666, e-mail: dao.osijek@gmail.com, internetska adresa: www.daos.hr, osoba za kontakt: Bruno Rechner

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: Studio4m2 d.o.o. Osijek, adresa: Prolaz Matice hrvatske 1, 31000 Osijek, OIB: 24648555428, Miroslav Pavlinić, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt broj 4147, telefon:   +385 91 2240 735, e-mail: studio4m2@os.t-com.hr

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA: Natječaj je javni, opći, projektni, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni. Natječaj je sukladno članku 27. stavak 10. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine” broj 85/14) od posebnog interesa za jedinicu lokalne i regionalne samouprave – Grad Osijek i Osječko – baranjsku županiju.

PREDMET NATJEČAJA:izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja nove zgrade I. gimnazije Osijek, s pripadajućom trodijelnom sportskom dvoranom i parternim uređenjem sa sportskim igralištima.

Za natječaj koji je trajao od 16. travnja 2018.godine do roka za predaju 02.07.2018.godine regularno je zaprimljeno 24 rada. Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valoriziraonatječajne radove po sljedećim kriterijima:

  1. kvaliteta prostornog koncepta I. gimnazije, odnos prema široj i užoj urbanoj situaciji, doprinos nove zgrade slici grada,
  2. funkcionalne kvalitete rješenja, zadovoljenje funkcionalnih zahtjeva i međusobni odnos pojedinih prostorno-funkcionalnih cjelina zatvorenih i otvorenih prostora,
  3. racionalnost i ekonomičnost projekta i izvedbe (odnos bruto – neto površina),
  4. originalnost i atraktivnost arhitektonskog izraza (vanjskog i unutrašnjeg prostora), estetske i oblikovne kvalitete rješenja,
  5. ekološka komponenta projekta, energetska učinkovitost i ušteda energije,
  6. ostvarenje higijensko-tehničkih zahtjeva,
  7. upotrijebljeni materijali.

Ocjenjivački sud u sastavu: prof. dr. sc. Željko Koški, dipl. ing. arh., predsjednik OS, Ivan Anušić, župan, Predrag Rechner, dipl. ing  arh., mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh., Oliver Grigić, dipl. ing. arh., Ranko Radunović, dipl. ing. arh., Ivan Hampovčan, dipl. iur., i zamjenik člana: Željka Jurković, dipl. ing. arh. donio je jednoglasno sljedeću odluku:                  

I. nagrada u neto iznosu 82.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 20

Autori: Maja Stanić, dia

Vojko Stanić, dia

 Martina Vivoda, mag. ing. arch.    

        

Plakat 1, Plakat 2, Plakat 3, Plakat 4, Plakat 5

II. nagrada u neto iznosu 51.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 16

Autor:   NOP STUDIO d.o.o.

Ivan Galić, dia

Plakati

III. nagrada u neto iznosu 30.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 24     

Autori: Ivan Jovićević

Dušan Đurović

Dragan Mirotić

vizualizacije: Andrija Vrdoljak

Grafički prilozi

IV. nagrada u neto iznosu 24.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 08 

Autori: Marija Beg

Davor Bušnja    

         

Plakat 1, Plakat 2, Plakat 3, Plakat 4, Plakat 5, Plakat 6             

V. nagrada u neto iznosu 16.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom 11

Autori: Gordana Domić

Boris Koružnjak     

           

Plakat 1, Plakat 2, Plakat 3, Plakat 4, Plakat 5, Plakat 6, Plakat 7,                                                      .

Natječaj se provodi u skladu s Dijelom III. Glavom IV. Poglavlja 2, člancima 327.- 331. ZJN 2016, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“ broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016. Projektni natječaj se organizira i provodi sukladno članku 327. stavku 1.  ZJN 2016.

Temeljem članka 327. stavak 3. ZJN 2016. Procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 2.300.000,00 kn(bez PDV-a) temelji se na ukupnom iznosunagrada i isplata uključujući procijenjenu vrijednost nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga, koji bi se mogao sklopiti temeljem članka 133. stavka 1. točke 1. ZJN 2016:

Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama za izradu projektno - tehničke dokumentacije, koji Raspisivač može sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave je  2.030.000,00 kuna neto (bez PDV-a) i obuhvaća izradu daljnje potrebne cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju I. gimnazije u Osijeku (sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata). Planirana okvirna sveobuhvatna vrijednost investicije iznosi: 43.000.000,00 kuna (bez PDV-a).

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi Natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.


za OCJENJIVAČKI SUD

Marija Krajnović, mag. ing. arch.