REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJA “TERMINAL ZA BRODOVE NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA, CENTRALNO GARAŽNO-POSLOVNA GRAĐEVINA I AUTOBUSNI KOLODVOR“ u Dubrovniku

REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJA “TERMINAL ZA BRODOVE NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA, CENTRALNO GARAŽNO-POSLOVNA GRAĐEVINA I AUTOBUSNI KOLODVOR“ u Dubrovniku

NATJEČAJ
Opći, drugog stupnja složenosti, za realizaciju i anketni:
za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja.
Registarski broj natječaja je 28-16/DU/-UA/N

RASPISIVAČ NATJEČAJA:
DUBROVNIK INTERNATIONAL CRUISE PORT INVESTMENT d.o.o, OIB: 19239483215, 10000 Zagreb, Savska cesta 106

PROVODITELJ NATJEČAJA:
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta, Iblerov trg 7, Zagreb

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:
MATRIX-d  -  inženjering  d.o.o.,  Voćarsko  naselje  118,  Zagreb;  OIB  90418223094;  autor  Miroslav Dragomanović, dipl.inž.arh.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Svrha i cilj provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonsko rješenja novog “Terminala za brodove na kružnim putovanjima, centralno garažno-poslovna građevina i autobusni kolodvor" u Dubrovniku,  prema predloženoj programskoj strukturi i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu urbane cjeline Grada Dubrovnika, Luka Gruž.

PRAVO SUDJELOVANJA:
U svojstvu autora imale su imaju fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni UVJETIMA NATJEČAJA.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova ocjenjivački sud je valorizirao:
-       usklađenost s Programom, zakonima i propisima
-       etapne mogućnost izvedbe
-       multifunkcionalnost korištenja prostora
-       prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat
-       funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
-       racionalnost i ekonomičnost rješenja
-       primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
Prof. Branko Kincl, d.i.a., - Predsjednik O.S.;
Dr. Andro Vlahušić, Gradonačelnik Dubrovnika;
Jean-Pierre Enjolras, d.i.a.;
Iva Gredelj, d.i.a.;
Prof. Dr. Gulsun Saglamer, d.i.a.;
Prof. Nikola Popić, d.i.a.; Dražen Pejković, d.i.a.,

Zamjenici članova O.S.:
Vanda Ivanković - Kontić, d.i.a.;
Miroslav Dragomanović, d.i.a

Tehnička komisija: 
Dragutin Gašparović, d.i.a.,
Malojka Sertić, d.i.a.

Savjetnica za promet:
Branka Burić, dipl. inž. prometa

Tajnik natječaja:
Miljenko Bernfest, dia.

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 20 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda, većinom su glasova dodijeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 248.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „09“
Autor:  Dipl. -Ing. Alfred Michael Schluder

DRUGA NAGRADA u iznosu od 155.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „06“
Autori:  Katušić Kocbek Arhitekti s.o.o., Projektni tim: Davor Katušić, d.i.a. MA BI; Jana Kocbek, u.d.i.a.; Krešimir Kolaković, d.i.a.; Sven Belak, stud.arh.; Bruna Stipaničić, m.i.a.; Ivana Triva, stud.arh.

TREĆA NAGRADA u iznosu od 93.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „13“
Autori: Miroslav Geng, d.i.a. i Tin Sven Franić, d.i.a.; Suradnici: Mateja Markešić, m.i.a.; Toma Relić, b.i.a. i Dora Sipina, b.a.i.

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 74.400,00 kn.neto dodjeljuje se radu pod šifrom „16“
Autor: Tower 151 Architects – Zagreb d.o.o. Autorski tim: Saša Glazer, d.i.a.; Diana Kačić Yeoman; Radovan Sević, m.a.; Andrew Yeoman R.I.B.A.

PETA NAGRADA u iznosu od 49.600,00 kn.neto dodjeljuje se radu pod šifrom „19“
Autor: Rubing projekt j.d.o.o. Damir Rubeša, d.i.a. Koautori: Iva Prtenjača m.i.a.; Tihomir Rzouxek, d.i.a.

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata  i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14)
Vrijeme i mjesto održavanja izložbe pristiglih radova biti će objavljeni naknadno.

Ocjenjivački sud