Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja prostora Batarije u Trogiru

Za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju, II. stupnja složenosti,

P R O J E K T N I   N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

UREĐENJA PROSTORA BATARIJE U TROGIRU

uključujući Kaštel Kamerlengo, Kulu Sv.Marka i Glorijet maršala Marmonta

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja  GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II. br. 1, 21 220 Trogir, OIB: 84400309496, tel: +(385) 21 800 401, www.trogir.hr, e-mail: tajnica@trogir.hr, kojeg zastupa Ante Bilić, dipl.ing.građ., Gradonačelnik Grada Trogira i

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja  DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, kojeg zastupa Predsjednik, Dragan Žuvela, dipl.ing.arh., tel. +(385) 99 6311 623, e-mail: natjecaj.trogir@gmail.com, web stranica: http://d-a-s.hr.

Objavljuju rezultate natječaja

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 17/19 MV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 87-19/T-IAU/NJN

Na natječaj koji je trajao od 9. listopada do 9. prosinca 2019. g. pristiglo je jedanaest (11) radova, od kojih je deset (10) ostvarilo pravo sudjelovanja u postupku ocjenjivanja (čl.17, st.2. Pravilnika). Ocjenjivački sud u sastavu: Iva Letilović, dipl.ing.arh., predsjednik ocjenjivačkog suda, predstavnik provoditelja, Kata Marunica, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, Zora Salopek Baletić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, dr.sc. Vanja Kovačić, predstavnik raspisivača, prof.dr.sc. Ivo Babić, predstavnik raspisivača i Ante Bilić, dipl.ing.građ.,(zamjenik člana ocjenjivačkog suda) jednoglasno je, na sjednici održanoj 13. prosinca, donio slijedeće odluke:

1. NAGRADA u neto iznosu od  100.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „07“

Autori:    MVA / Mikelić Vreš Arhitekti

Marin Mikelić, dipl.ing.arh.

Tomislav Vreš, dipl.ing.arh.

Projektni tim:  Marin Mikelić, dipl.ing.arh.

Tomislav Vreš, dipl.ing.arh.

Medina Ćevapović, mag.ing.arch.

Hana Dašić, mag.ing.arch.

Marin Ševo, mag.ing.arch.

Suradnici:       Alma Sekondo, mag.ing.arch.

                        Mia Kos, mag.ing.arch.

Vizualizacije:   Boris Goreta

Plakat 1, Plakat 2, Plakat 3, Plakat 4

2. NAGRADA u neto iznosu od  62.500,00 kn kn dodjeljuje se radu pod šifrom „03“

Autor:              Vanja Ilić, dipl.ing.arh.

Projektni tim:  Marijana Gradečak, dipl.in.arh.

                        Vanja Ilić, dipl.ing.arh.

                        Tena Petrović, mag.ing.arch.

Konzultant:      doc.dr.sc. Ana Šverko, dipl.ing.arh.

Suradnik:        Tajana Čabraja, bacc.ing.arch.

Koncept protupožarne zaštite:  Melita Kanceljak Marelić, dipl.ing.arh.

Plakat 1, Plakat 2, Plakat 3, Plakat 4, Plakat 5

3. NAGRADA u neto iznosu od  37.500,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „02“

Autori:             Branka Juras, mag.ing.arch

Sandra Lukač, mag.ing.arch

Suradnici:       Antonia Zokić, mag.ing.arch

Vizualizacije:   Marijan Katić

Plakat 1, Plakat 2, Plakat 3, Plakat 4, Plakat 5

4. NAGRADA u neto iznosu od  30.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „04“

Autori:             Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh.

                        Boris Petrović, dipl.ing.arh.

Vizualizacije:   Božidar Novak, mag.ing.arch

Plakat 1, Plakat 2, Plakat 3, Plakat 4, Plakat 5

5. NAGRADA u neto iznosu od  20.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „09“

Autor:              mr.sc. Marko Murtić, dipl.ing.arh.

Suradnici:       Nada Milišić dipl.ing.arh.

                        Mislav Kuzmanić, mag.ing.arch.

                        Matej Požega, mag.ing.arch.

Plakat 1, Plakat 2, Plakat 3, Plakat 4, Plakat 5

Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

 1. Iva Letilović, dipl.ing.arh., predsjednik ocjenjivačkog suda, predstavnik provoditelja
 2. Kata Marunica, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
 3. Zora Salopek Baletić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
 4. Prof.dr.sc. Ivo Babić, predstavnik raspisivača
 5. dr.sc. Vanja Kovačić, predstavnik raspisivača

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:

 1. Ante Bilić, dipl.ing.građ.

Tehnička komisija:

 1. Daša Gazde, dipl.ing.arh.
 2. Jelena Borota, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja:

 1. Nikša Bilić, dipl.ing.arh.

Izrađivač natječajnog elaborata je KUGLA PROJEKT d.o.o., Branislav Trifunović, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A1209, tel: 091 5013 731, e-mail: kugla@hi.t-com.hr

Cilj anketnog dijela natječaja bio je prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih arhitektonskih i urbanističkih rješenja za urbanu obnovu sa rekonstrukcijom i revitalizacijom gradskog predjela Batarija u Trogiru, s povećanjem nosivog kapaciteta i održivosti predmetne urbane strukture, dok je cilj dijela natječaja za realizaciju bio dobiti, najbolje idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije i opremanja s prijedlogom namjene Kaštela Kamerlengo, Kule Sv. Marka u Trogiru, te urbanističkog uređenja koje uključuje hortikulturno uređenje i rekreacijsko opremanje prostora Batarije oko građevina, koje će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno revitalizirati te zaštićene građevine.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao ovim redoslijedom:

 • funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora u obuhvatu i unutar zaštićenih građevina; 
 • postizanje  skladnog odnosa  građevina koje se  zadržavaju i moguće nove gradnje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;
 • kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju ;
 • usklađenost sa Konzervatorskim elaboratom za Kaštel Kamerlengo, Kulu Sv. Marka te okolnog prostora Batarije u Trogiru, i smjernicama iz istog, te Idejnim projektima arhitektonsko građevinske sanacije Kaštela Kamerlengo i Kule Sv. Marka;
 • usklađenost s preporukama za intervencije u dobrima Svjetske kulturne baštine UNESCO-a i ICOMOS-a;
 • poboljšanje i kvalitetna  rješenja priključenja građevina i predjela u obuhvatu na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu Trogira;
 • primjena principa održivosti (okolišne, socijalne i ekonomske) i reverzibilnosti kod intervencija u zaštićenim građevinama i predmetnom urbanom predjelu.

Na predmetnoj lokaciji nije propisana obveza provedbe urbanističko – arhitektonskog natječaja, već je provedba natječaja isključivo želja investitora s ciljem da se dobije najbolje cjelovito rješenje za ovu lokaciju.

Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.

Za Ocjenjivački sud: Nikša Bilić, dipl.ing.arh. tajnik natječaja