Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja "Doma fra. Mladen Hrkać" u Dubravi u Zagrebu

NATJEČAJ

Opći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju: za izradu idejnog arhitektonskog rješenja.

Registarski broj natječaja je 50-17/ZG-A/N

 

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

HUMANITARNA UDRUGA FRA. MLADEN HRKAĆ 10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 3, OIB: 23780996201

 

PROVODITELJ NATJEČAJA:

Studio A d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb, OIB 75866788318

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

URA MILAS d.o.o., Sarajevsaka cesta 27, Zagreb; OIB 13611747944,  Autor programa je Marko Milas, dipl.ing.arh., ovl. arh.

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Svrha i cilj provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonskog rješenja novoga  „DOMA FRA. MLADEN HRKAĆ“  u Zagrebu.

 

PRAVO SUDJELOVANJA:

U svojstvu autora imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni UVJETIMA NATJEČAJA.

 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova ocjenjivački sud je valorizirao:

-       usklađenost s Programom, zakonima i propisima

-       prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat

-       funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja

-       racionalnost i ekonomičnost rješenja

-       primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

 

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:

1.    Angel Alvarez, arhitekt (Španjolska) Predsjednik O.S. - predstavnik provoditelja

2.    Ivan Soldo, predsjednik humanitarne udruge "fra Mladen Hrkać", zamjenik predsjednika - predstavnik raspisivača

3.    fra. Svetozar Kraljević, gvardijan Franjevačkog samostana Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije i drugi dopredsjednik humanitarne udruge "fra Mladen Hrkać" - predstavnik raspisivača

4.    Marko Milas, dipl.ing.arh. ovl.arh. - predstavnik provoditelja

5.    Boris Gregurić, dipl.ing.arh. ovl.arh. - predstavnik provoditelja

Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda

Ankica Pavlović dipl.ing.arh.

 

Tehnička komisija: 

Andrea Vukojić, dipl.ing.arh., ovl. arh.

Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh.,ovl. arh.

 

Tajnik natječaja:      

Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.

 

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 10 radova  te 1 rad van roka, a odlukom ocjenjivačkog suda, jednoglasno su dodijeljene slijedeće nagrade:

 

PRVA NAGRADAu iznosu od 60.800,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „06“

Autor: Jurica Sinković, mag.ing.arh., Roman Vukoja, dipl.ing.arh

Suradnik: Mila Boras, stud.arh.

DRUGA NAGRADAu iznosu od 38.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom "11“

Autor: Prof.dr.sc. Sanja Filep, dipl.ing.arh, Pero Ćeškić, mag.ing.arh.,Boris Soldo, mag.ing.arh.,Valentina Ožbolt, bacc.arh.,

Suradnici: Berislav Medić, dipl.ing.građ. statika, Josip Brcković prostorni prikazi

TREĆA NAGRADAu iznosu od 22.800,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „05“

Autor: IVANIŠIN.KABASHI.ARHITEKTI d.o.o.

Tim: doc.dr. Krunoslav Ivanišin, dipl.ing.arh. Lulzim Kabashi, dipl.ing.arh., Ivan Grubišić Tasić, dipl.ing.arh., Jana Dabac, dipl.ing.arh., Konstatina Kralj, dipl.ing.arh., Azbi Muaremi, stud arh.

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 18.240,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „03“

Autori: Mario Pehnec, dipl.ing.arh., Alida Janković Tomas, dipl.ing.arh., Luka Mihajlo Zagotta, dipl.ing.arh.,

PETA NAGRADAu iznosu od 12.160,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „02“

Autor: Nikola Arambašić, mag.ing.arh., Marta Bartovčak, mag.ing.arh., Tihana Buljan, mag.ing.arh., Anita Ćupić, mag.ing.arh., Boris Radaković, stud.arh.

PISANO PRIZNANJEdodjeljuje se radu pod šifrom „01“

Autor: Codplus d.o.o. Korčula, Ivica Prolić, dipl.ing.arh, Antonio Novaković, mag.ing.arh., Jadranko Hrvačević, mag.ing.arh., Dimitri Medvedev, 3D vizualizacija

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata  i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14)

Vrijeme i mjesto održavanja izložbe pristiglih radova biti će objavljeni naknadno.

Ocjenjivački sud