Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja poslovno - stambene građevine Petrinjska ulica 87 u Zagrebu

Natječaj prvog stupnja složenosti
opći , za realizaciju u jednom stupnju, javni i anonimni za izradu idejnog arhitektonskog rješenja poslovno-stambene građevine - Petrinjska ulica 87 u Zagrebu.
Natječaj je proveden u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata. Registarski broj natječaja je 54-18/ZG-A/N

RASPISIVAČ NATJEČAJA:
MEŠIĆ COM d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 22 (OIB: 16308837296), zastupan po Članu uprave gdinu. Ahmetu Mešiću; tel: 01 6061 510 - mail: info@mesic-com.hr

PROVODITELJ NATJEČAJA:
STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 (OIB: 87329091748), zastupan po
direktoru Stipanu Maroviću; tel: 01 6040 278, 01 6040 469 – mail: stimar@stimar.hr

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:
MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o., Voćarsko naselje 118, 10000 Zagreb, OIB: 90418223094
Autor (odgovorni voditelj izrade) – Miroslav Dragomanović dip.ing.arh. - ovlašteni arhitekt - mail: miroslav.dragomanovic@gmail.com, telefon 01 4856 123

PREDMET I SVRHA
natječaja bio je dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja temeljem kojeg će se izraditi daljnji potrebni projekti za uređenje prostora i izgradnju poslovno stambene građevine na lokaciji Petrinjska 87, Zagreb, k.č. 7492 k.o. Centar.

PRAVO SUDJELOVANJA
imale su sve stručne fizičke osobe. Uvjet stručnosti bio je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt.

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je jednakovrijedno valorizirao slijedeće kriterije :

  1. realizacija prostornog programa;
  2. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
  3. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
  4. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
  5. kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja Petrinjske 87, Zagreb;
  6. ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:

  • Neda Balog Dolečki , dipl.ing.arh. ovl.arh. – predsjednica OS,
  • Milivoj Cota, dipl.ing.arh. ovl. arh. - dopredsjednik OS,
  • Zrinka Marović, Mr.oec.,

  • Marko Cvjetko, dipl.ing.arh. ovl. arh. (zamjenik člana OS),

savjetnici: Stipan Marović, dipl.iur.oec i Miroslav Dragomanović, dipl. ing. arh. ovl.arh.

Tehnička komisija:
1. Katja Bobanović, dipl.ing.arh. ovl.arh.

Tajnik natječaja:
Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh. ovl.arh.

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 33 rada, a odlukom ocjenjivačkog suda, jednoglasno su dodijeljene slijedeće nagrade:

PRVA NAGRADA u iznosu od 36.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „17“

Autor: PROARH / Davor Mateković dipl.ing.arh.
Projektni tim: Davor Mateković, Tomislav Stojan, Vedrana Jančić, Vedran Pavličević, Vinka Ivičić

Grafički prikaz: LIST 1, LIST 2, LIST 3

 

DRUGA NAGRADA u iznosu od 27.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „28“

Autor: SEDMI BIRO d.o.o., Nikša Štos dia
Suradnik za termotehničke instalacije: Ivan Kovač dipl.ing.stroj.

Tekstualno obrazloženje

TREĆA NAGRADA u iznosu od 18.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „21“
Autori: Mihaela Maslać mag.ing.arch., Darija Rubeša mag.ing.arch., Damir Rubeša dipl.ing.arh.

Knjižica | Plakati

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 9.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „26“
Autori : Red.prof.dr.sc. Dina Vulin Ileković dip.ing.arh.; Izv.prof. Boris Ileković dipl.ing.arh. Suradnici: Dunja Naerlović mag.ing.arh., Alexandra Paša mag.ing.arh., Oton Ileković stud.arh.

00, 01, 02 ,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

 

Izložba natječajnih radova otvoriti će se dana 09.05.2018. u 10 sati i traje do 22.05.2018. u izložbenom prostoru prizemlja (na razini 0) poslovnog objekta "Chromosov toranj" Ul.grada Vukovara 271, Zagreb.
Izložba je otvorena za razgledanje radnim danom u vremenu od 10 do 16 sati.

Ocjenjivački sud