Rezultati natječaja za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja spomen-obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u vojno redarstvenoj operaciji Bljesak u Okučanima

Rezultati natječaja za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja spomen-obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u vojno redarstvenoj operaciji Bljesak u Okučanima

1. NAGRADA

Rad broj 11 - nagrada u neto iznosu 58.400,00 kn

Autori:

Dalibor Stošić, ak.kipar
Hrvoje Bilandžić, dipl.ing.arh.

Rad zadovoljava u svim funkcionalnim kriterijima. Od ostalih radova pristiglih na natječaj izdvaja se jednostavnošću i poetičnom snagom ideje koju ne razvija govorom oblika već upravo odustajanjem od oblikovanja oslobađa prostor za snažan doživljaj kao nenametljiv i univerzalno prihvatljiv način dostojanstvenog izricanja uzviđenosti duha mjesta.
Tijek vremena koji se multiplicirano zrcali u "kristalnoj kocki vedrine" osigurava ovom radu trajnu mijenu. Ostvarena je otvorenost oblika prema beskonačnom broju dovršetaka u osobnim doživljajima i potencijal za nastanak lijepog mjesta kojim će se potvrditi njegov identitet.

Skulptura tj. prostor riješeni su kao specifična prostorna instalacija, ujedno i skladno gradirano parterno rješenje, koje se sastoji od kocaka koje levitiraju iznad površine. Forma kocke koja se ponavlja izvedena je iz motiva hrvatske šahovnice kao prepoznatljivog nacionlanog simbola. Ostvaren je interaktivan prostor velike počišćenosti i jednostvnosti ukojemu smo svi, iako različiti, jednaki.

2. NAGRADA

Rad broj 4 - nagrada u neto iznosu 43.800,00 kn

Autori

Petar Barišić, ak.kipar
Željko Kovačić, dipl.ing.arh.

Predloženo rješenje artikulirano je jasnom prostornom koncepcijom. Svoju izražajnu snagu ostvaruje uspostavljajući logičan odnos između novih i zatečenih elemenata u prostoru. Jednostavnim oblikom kružnog središnjeg dijela partera spretno priprema mjesto za postav spomen obilježja. Uvođenjem novog elementa otklanjanja postojeće funkcionalne nedostatke i uspostavlja pročišćene nove veze. Predlaže prihvatljivo rješenje potencijalne kolizije novog i zatečenih spomeničkih elemenata. Potrebna značenja se prenose u odnosu geometričnog, teškog, o tlo čvrstog oslonjenog postamenta i fluidno obliovanog, poliranjem do visokog sjaja gotovo dematerijaliziranog oblaka

3. NAGRADA

Rad broj 9 - nagrada u neto iznosu od 29.200,00 kn

Autori:

Ines Hrdalo, dr.sc, ovl.kraj.arh
Petar Ćujo, univ.bacc.art.
Petra Sturica, univ.bacc.ing.prosp.arch.
Anita Trojanović, univ.bacc.ing.prosp.arhc

Projekt je zasnovan na preglednom i urednom prostornom rješenju koje je moguće izvesti u etapama i kojima su jasno formirane, funkcionalno odvojene i povezane prostorne sekvence. Spomen obilježje odgovarajuće je postavljeno u doživljajno i funkcionalno središte parka na način koji potiče svakodnevno bivanje u javnom prostoru i omogućuje odvijanje protokolarnih scenarija komemorativnih svečanosti. Zoniranjem se ostvaruje zadovoljavajuća hijerarhija prostornih sekvenci i diskretan odnos prema postojećoj spomen kosturnici.

Koncept spomeničke skulpture logično je kontekstualiziran prostornim rješenjem parka. Predloženim rješenjem spomen obilježja autor idejom komplementarnih senzacija ostvaruje potrebna simbolička značenja i preihvatljivost u rasponu situacija.

4. NAGRADA

Rad broj 3 - nagrada u neto iznosu 14.600,00 kn

Autori:

Ratko Lipovšćak, dipl.ing.arh.
Petar Dolić, ak.kipar
Petra Tončić Lipovšćak, dipl.ing.arh.

Rad raspolaže trasiranje novih pješačkih pravaca koji u javnom prostoru uspostavljaju funkcionalne veze i formiraju mikroambijente za ugodan boravak u parku.
Ovakvim rješenjem uspostavlja se na ispravan nači hijerarhija prostornih sekvenci i priprema pozicija za postav spomen obilježja. Odnos prema postojećoj spomen kosturnici je prihvatljiv. Spomen obilježje je jasno oblikovano i neosmisleno svojim oblikom prenosi potrevnu poruku.
Ocjenjivački sud procjenjuje rad kao rad jasnog izričaja i skladnog oblikovanja. Snažna nedvosmislenost poruke razumljiva je u kontekstu. Ipak previše dramatičnom interpretacijom oblik i dojam su navedeni na stereotip čija "očekivanost" je prepoznata i kao glavni nedostatak rada

 

Posebna pohvala Ocjenjivačkog suda

Autori:

Mia Jurinović
Zrinka Nedeljković
Stipe Šešelja
Iva Šimić Erjavec
Kaja Šprljan Bušić