Rezultati natječaja za izradu idejnog rješenja Spomen područje "Barutana 1991" u Bjelovaru

GRAD BJELOVAR

i

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

OBJAVLJUJU REZULTATE za

Urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno - likovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju

NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja:

SPOMEN PODRUČJE „BARUTANA 1991“ U BJELOVARU

 

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, OIB: 18970641692, Internetska adresa: http://www.bjelovar.hr /, koju zastupa gradonačelnik Dario Hrebak, telefon: +38543622092, e-mail adresa: aposaric@bjelovar.hr

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon:    +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com  

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Izrađivač Natječajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin) i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varaždin, telefon:    +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com  (Društvo arhitekata Varaždin)  

Registarski broj natječaja: 58-18/BJ-UAKL/NJN 

Natječaj je predmet nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi - jednostavna nabava.

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Predmet natječaja je oblikovanje spomen  područja na k.č.br. 2181 k.o Nove Plavnice – Hrgovljani. Predmet idejnog rješenja koje se razrađuje ovim natječajem je manja zona u jugoistočnim dijelu predmetne čestice. U širem obuhvatu postavljaju se table (info, putokazi…) na temelju prototipa koji će se definirati idejnim rješenjem.

Svrha natječaja je omogućiti pronalaženje najboljih rješenja između više različitih prijedloga. Natječaj je pokrenut iz želje da se spomenikom i drugim elementima uređenja dodatno oplemeni postojeće spomen područje „Barutana 1991“ u šumi Bedenik, te time oda počast hrvatskim braniteljima Domovinskog rata poginulim na ovoj lokaciji, Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna podloga za potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, te realizaciju.

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:

Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst

Prostorna i oblikovna kvaliteta

Harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima

Racionalnost i ekonomičnost rješenja

Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi

Na natječaj, koji je trajao od 09.04.2018.. god. do roka za predaju natječajnih radova 24.05.2018. god., zaprimljeno je ukupno 7 radova.

 

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

Predsjednik ocjenjivačkog suda

Nenad Ravnić dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Članovi ocjenjivačkog suda

Valna Bastijančić Erjavec, prof., zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara

Emilija Vlahek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

 

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda

Ida Blažičko, dr.art., akademska kiparica

Tehnička komisija

Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica,

Tajnica natječaja

Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica.

 

Ocjenjivački sud je na VI. sjednici održanoj 11.06.2018. većinom glasova donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

 

I.   Nagrada u neto iznosu  20.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 5:

     AUTOR: Ivana Salopek

 

II.  Nagrada  u neto iznosu 12.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 6:

      AUTORI: Vitoria Šokec Plepelić; Filip Koši; Jan Vrabec; Dobrila Kraljić

 

III. Nagrada  u neto iznosu 8.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 3:

      AUTOR: Leo Gavrić d.i.a.

 

 

Plkakat 1, Plakat 2, 

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 560.000,00 kn (bez PDV-a)

Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“.

 

Za Ocjenjivački sud:

Dina Horvat, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja