Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja Tematskog parka Bundek-Istok (Racinjak)

GRAD ZAGREB

i

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB (DAZ)

OBJAVLJUJU REZULTATE

za Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja Tematskog parka Bundek-Istok (Racinjak)

 

Registarski broj natječaja: 46-17/ZG-UA/NJN

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 2408-2017-EMV

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437 , telefon: +385 1 6503788, email: javna.nabava@zagreb.hr, Internetska adresa: www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

 

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 87490332083, telefon: +385 1/481-6151, email: natjecaji@d-a-z.hr, Internetska adresa: www.daz.hr, odgovorna osoba: Predsjednik DAZ-a, dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh.

 

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka odnosno programa: Ana – Marija Rajčić dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt - A 1964, Ulica Republike Austrije 18, ana-marija.rajcic@zagreb.hr ; tel. 01/ 6101-885

 

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Tematskog parka Bundek-Istok (Racinjak)

 

CILJ PROVEDBE PROJEKTNOG NATJEČAJA je ovog urbanističko-arhitektonskog natječaja s naglašenom krajobraznom komponentom, analizirajući prostorne mogućnosti i ograničenja predviđene lokacije, posebne po svojim prirodnim obilježjima, dobiti najbolje funkcionalna i oblikovno vrijedno rješenje za realizaciju planiranih sadržaja krajobraznorekreacijskog tematskog parka Bundek – istok (Racinjak), odnosno novog Parka Racinjak.

 

Na natječaj koji je trajao od 28.9.2017.do roka za predaju natječajnih radova 28.11.2017. regularno je zaprimljeno 16 radova. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Azra Suljić, dipl.ing.arh., predsjednica OS-a, Ana – Marija Rajčić dipl.ing.arh., dopredsjednica OS-a, Robert Duić, ovl.kraj.arh., mr.sc. Irena Matković, dipl.ing.arh., Sonja Sočivica dipl.ing.arh., Hrvoje Vidović dipl.ing.arh., zamjenik člana–na VI.plenarnoj sjednici održanoj 07.12.2017. većinom glasova donio je sljedeće odluke:

 

I. Nagrada u neto iznosu 98.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 04

Autori:

Kristina Jeren, dipl.ing.arh.

Iva Pejić, dipl.ing.arh.

Miroslav Pejić, dipl.ing.arh.

 

II. Nagrada u neto iznosu 61.250,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 12

Autori:

Lea Pelivan

Toma Plejić

Ksenija Jurčić Diminić

Suradnici:

Izvor Simonović Majcan

Stanislava Odrljin

Ana Lisonek

 

III. Nagrada u neto iznosu 36.750,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 10

Zelena infrastruktura d.o.o.

Autori krajobraznog rješenja:

Višnja Šteko

Martina Čipčić-Bragadin

Matea Lončar

Ines Hrdalo

Jan Vrabec

Autori arhitektonskog rješenja:

Tatjana Liktar Elez

Kristina Careva

 

IV. Nagrada u neto iznosu 29.400,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 09

Autori:

Vladimir Jardas

Tomislav Krišto

Arian Todorović

Tadeja Ažman

Luka Gudelj

Lara Bolković

 

V. Nagrada u neto iznosu 19.600,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 05

Forma Studio d.o.o.

Autori:

Dubravka Vranić

Vanesa Busija

Suradnici:

Ana Horvat, mag.ing.agr.

Andrea Stanić, stud.arh.

Tomislav Tomić, dipl.ing.građ.

 

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.414.565,82 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

-        nagradni fond u iznosu od 245.000,00 kuna neto, odnosno 343.092,09 kuna bruto bez PDV-a,

-        naknada radnim tijelima u iznosu od 48.000,00 kuna, odnosno 71.473,73 kuna bruto bez PDV-a,

-        projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 kn neto bez PDV-a,

za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 18.588.000,00 kuna (bez PDV-a).

 

Za Ocjenjivački sud:

Mladena Belamarić, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja