Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja benzinske postaje Kman jug u Splitu

INA - Industrija nafte d.d. (kao raspisivač i investitor) i Društvo arhitekata Splita- DAS (kao organizator i provoditelj) objavljuju rezultate
državnog, javnog, otvorenog, projektnog, u jednom stupnju, anonimnog
N A T J E Č A J A
ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA BENZINSKE POSTAJE KMAN JUG U SPLITU (tzv. “zelene postaje”) - ENERGIJA ZA BUDUĆNOST
Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu:
 
prof. Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.  (predsjednik Ocjenjivačkog suda),
Davor Peruško,
Zoran Obradović, Saša Bui, dipl.ing.arh.,
Lea Pelivan, dipl.ing.arh. i
Marijana Bronzović, dipl.ing.arh. (zamjenica člana Ocjenjivačkog suda),
 
na svojoj IV. sjednici, održanoj 15. prosinca 2014. godine, donio je odluku o redoslijedu nagrada:
 
* I. NAGRADA
u netto iznosu od 50.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom „01″:
autori:
Goran Karlović, dipl.ing.arh.
Petra Starčević, dipl.ing.arh.
* II. NAGRADA
u netto iznosu od 30.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom „04″:
autori:
Stanislava Odrljin, dipl.ing.arh.
Nikša Vukša, diz.viz.komunikacija
Jelena Zanchi, dipl.ing.arh.
 
* III. NAGRADA
u netto iznosu od 20.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom „06″:
autori:
SKROZ d.o.o. Zagreb
Andrea Jelčić, dipl.ing.arh.
Marin Jelčić, dipl.ing.arh.
suradnik: Saša Mitrović, dipl.ing.građ.
 
 
U Splitu, 15. prosinca 2014. godine.
Za Ocjenjivački sud:
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh., tajnik Natječaja