Rezultati za urbanističko-arhitektonsko-krajobrazni natječaj za izradu idejnog rješenja: Park 12 branitelja sa spomen obilježjem u Lepoglavi

GRAD LEPOGLAVA

i

DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)

 

OBJAVLJUJU REZULTATE za

 

Urbanističko – arhitektonsko - krajobrazni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju

 

N A T J E Č A J

za izradu idejnog rješenja: Park 12 branitelja sa spomen obilježjem u Lepoglavi

 

 

INVESTITOR I RASPISIVAČ:

Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, OIB: 79368224789, Internetska adresa: http://www.lepoglava.hr/ kojeg zastupa gradonačelnik Marijan Škvarić, Telefon: +385 (0)42/770-410, Fax: +385 (0)42/770-419, E-mail adresa: lepoglava@lepoglava.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: 

Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, odgovorna osoba: predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., Telefon: +385 091/369-3263, E-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com  

 

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 30-16/LE-AUK/JN

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Predmet i svrha natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja za Park branitelja sa spomen obilježjem u Lepoglavi, na način da se formira novi park sa spomen obilježjem kako bi se odala počast palim lepoglavskim braniteljima. Park bi bio dopuna novom vizualnom identitetu i vrijednoj baštini Grada Lepoglave koja će time dobiti visokovrijedan suvremeni javni prostor i novu točku okupljanja građana i posjetitelja. Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna pologa za potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju.

 

Na natječaj, koji je trajao od 15. rujna 2016. god. do roka za predaju natječajnih radova 03. studenog  2016. god., zaprimljeno je ukupno 25 radova.

 

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:

Kata Marunica, dipl.ing.arh. – predsjednica,

Mr.sc. Zdravko Jakop,

Zdenka Šarolić, dipl.ing.arh.,

Nives Gorski, dipl.ing.arh. - zamjenica člana Ocjenjivačkog suda.

 

TEHNIČKA KOMISIJA: Valentina Fištrek, dipl.ing.arh.,

TAJNICA NATJEČAJA: Emanuela Grđan, dipl.ing.arh.

 

Ocjenjivački sud je na VI. sjednici održanoj 25. studenog 2016. god. jednoglasno donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

 

I.  NAGRADA

I.  Nagrada u neto iznosu  10.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 18

 

AUTORI:

Martina Ružić,

Marin Josipović,

Edo Murtić 

 

II.  NAGRADA

II.  Nagrada  u neto iznosu 6.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 4

           

AUTORI:

Dora Lončarić,

Mario Kralj,

Saša Košuta,

Ljiljana Lončarić       

  

III.  NAGRADA

III. Nagrada  u neto iznosu 4.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 16

 

AUTORI:

Marko Sošić,

Sanja Bibulić,

Dunja Dukić,

Andreja Benčić,

Daniela Grakalić

  

Natječaj je proveden u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave  bagatelne vrijednosti (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' broj 22/14) i odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“.

  

Za Ocjenjivački sud:

Emanuela Grđan, dia,

tajnica natječaja