Anketa Vijeća arhitekata Europe o ekonomskim kretanjima

Poštovani,

Vijeće arhitekata Europe povremeno prati utjecaj trenutne ekonomske i financijske krize na arhitektonsku struku u Europi.  
Kako biste pomogli ACE-u u tome, molimo Vas  da odgovorite na kratki upitnik o vašem mišljenju o ekonomskim kretanjima.

Upitnik je dostupan na 17 jezika na adresi:

http://ace-cae.eu/index.php?id=82

Ispunjavanje upitnika trebalo bi uzeti samo 2 minute vašeg vremena.

Zahvaljujemo Vam unaprijed na pomoći!

S poštovanjem,

Tajništvo HKA-a