Arhitektonsko predavanje TRI KROZ TRI

 

O AUTORU

Jakša Kalajžić : J.K.A. Arhitekti

Arhitekt, docent na katedri za arhitektonsko projektiranje Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, osnivač arhitektonskog studija J.K.A Arhitekti iz Splita, usmjerenog na istraživanje suvremenog mediteranskog, metropolitanskog krajolika primjenom usporednih arhitektonskih praksi: edukacije i građenja.

O PREDAVANJU

Arhitektonsko predavanje TRI KROZ TRI uvid je u osobni ogled o tri, za ovu priliku, odabrana fenomenološka područja koja su, među mnogim drugim, snažno  prisutna u graditeljskoj praksi studija J.K.A. Arhitekti.

Fenomeni kontinuiteta, značenja i tekstualnosti biti će prezentirani u povijesno-teorijskom i kulturološkom okruženju, kao i fokusiranjem na rezonanciju spomenutih fenomena kroz tri izdvojene arhitektonske realizacije.

 Arhitektonsko predavanje TRI KROZ TRI uvid je u osobni ogled o tri odabrana fenomenološka područja koja su snažno  prisutna u opusu arhitektonskog studija J.K.A. Arhitekti. Fenomeni kontinuiteta, značenja i tekstualnosti prezentirati će se kroz povijesno-teorijski i kulturološki kontekst, te predstavljanjem rezonancije spomenutih fenomena kroz tri odabrane arhitektonske realizacije studija J.K.A. Arhitekti, na liniji  međuuvjetovanosti dviju paralelnih arhitektonskih praksi: edukacije i građenja.

Jakša Kalajžić: J.K.A. Arhitekti