Building Europe Conference

U Grazu i Mariboru se od 6. do 8. listopada 2021. godine održava konferencija Building Europe - Towards a Culture of High-quality Architecture and built enviroment for everyone.

Organizatori su Savezno ministarstvo umjetnosti, kulture, javnih usluga i sport Republike Austrije, Udruženje arhitekata Austrije, Savezna zemlja Štajerska, Austrijska komora arhitekata i inženjera konzultanata, Kuća arhitekture (Haus der Architektur), Udruga LandLuft i platforma Baukulturpolitik, ACE (Vijeće arhitekata Europe), ZAPS - Zbornica za arhitekturu i prostor Slovenije, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije i Grad Maribor.
Svrha ove konferencije je osigurati perspektive i nadu za post-pandemijsko razdoblje i pokazati kako jedna ovakva kriza može biti, gledano iz perspektive arhitekture i kulture građenja (Baukultur), mogućnost novog početka.
 
Konferencija je počela 6.10. u Orpheumu u Grazu, s fokusom na prezentaciji rezultata istraživanja OMC (Open Method of Coordination) radnih grupa o visokovrijednoj arhitekturi i izgrađenog okoliša po mjeri svih. Ispred Europske komisije ova radna grupa je postavila preporuke za europske politike u raznim stupnjevima provedbe. Unutar okvira konferencije ove aktivnosti su povezane inicijativom Novog europskog Bauhausa.

U Mariboru se 7. i 8.10. u Lutkarskom gledališču nastavlja konferencijom ECAP-a (European Conference on Architectural Policies), a smještena je u kontekst slovenskog predsjedanja Europske unije 2021. Ova dvodnevna sesija koncentrirat će se na izazov obnove fonda tipične rezidencijalne individualne izgradnje, koja predstavlja većinu ne-urbanih naseljenih područja, u kojem živi više od pola stanovništva naše susjedne zemlje. 

 
Zaključak konferencije je da arhitektura može i treba poboljšati životnu kvalitetu svih stanovnika na svim razinama. Potrebno je udružiti i uključiti javne i privatne čimbenike, kako bi se postigla kultura boljeg građenja na lokalnoj ili regionalnoj razini.