Donesen novi Tehnički propis o građevnim proizvodima

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja temeljem Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13. i 20/179.) donio je novi Tehnički propis o građevnim proizvodima.

Pravilnik je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 35/18. od 13. travnja 2018. i stupa na snagu 20. travnja 2018.

Danom stupanja na snagu ovog Propisa prestaje važiti Tehnički propis o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15).