Društvo arhitekata Splita pokrenulo je novi projekt - aDAS

Društvo arhitekata Splita, pod imenom aDAS, pokrenulo je projekt formiranja arhiva u skladu s planom djelovanja Društva za period 2020. - 2022.  
DAS je potpisao s Državnim arhivom u Splitu (DAST) pismo namjere i sklopljen je ugovor o dugoročnoj suradnji na izradi i provedbi projekta aDAS.

Projekt aDAS obuhvaća katalogizacijiu ustupljene i darovane projektne arhivske građe kao i njenu buduću digitalizaciju, s ciljem lakše dostupnosti zainteresiranom građanstvu, studentima, stručnjacima i istraživačima graditeljske baštine Dalmacije i Splita.

Cilj projekta je stvaranje digitalne platforme koja bi sadržavala cjelokupnu arhivsku projektnu građu koju DAS ima namjeru prikupiti kroz donacije i ustupanja od strane institucionalnih i privatnih donatora. Sklapanjem ugovora o suradnji s DAST-om i preuzimanjem dijela arhivske građe Poduzeća za izgradnju Splita, započet je ovaj ambiciozan projekt koji se planira razvijati i u budućnosti. Građa koja je trenutno u postupku obrade je tek mali dio sveukupnog fundusa kojim raspolaže DAST, a koji se odnosi na period najplodnijeg poslijeratnog razvoja grada.

Povodom osnivanja arhiva DAS-a (aDAS) udruženje je odlučilo angažirati stručnu osobu koja će se baviti digitalizacijom i katalogizacijom arhivske građe, kao i daljnjim prikupljanjem iz javnih i privatnih izvora, a tu zahtjevnu ulogu preuzela je ujedno i članica DAS-a arhitektica Tea Truta s relevantnim iskustvom u radu s arhitektonskim arhivskim materijalom. Cilj aDAS-a je tijekom naredne dvije godine istražiti stanje i obraditi građu koju trenutno posjeduje, odnosno izraditi popis, katalogizaciju, digitalizaciju i geopozicioniranje te staviti u funkciju digitalnu web platformu s interaktivnom kartom svih objekata za koje bude pronađena arhivsko-projektna građa. S tim ciljem osmislit će se posebni program i sistem za prezentaciju digitaliziranog materijala. Ovaj projekt DAS vidi kao idealnu priliku za popularizaciju prostornih pitanja, dijeljenja znanja širem građanstvu i akterima unutar struke, kao i mogućnost stručnog i proaktivnog djelovanja na aktualna prostorno planska pitanja razvoja grada i okolice.

Izvor fotografija: DAS, Fotograf: N.Bilić