Dubravko Bačić u Izvršnom odboru Vijeća arhitekata Europe

U Bruxellesu je 29. listopada 2021. godine održana Opća skupština Vijeća arhitekata Europe (ACE-CEA). Dosadašnji predsjednik ACE-a Georg Pendl podnio je izviješće o radu ACE-a u posljednje dvije godine mandata, a nakon čega se pristupilo izborima za novo vodstvo ACE-a. Nakon predstavljanja programa rada za naredne dvije godine i kandidata, za predsjednicu ACE-a izabrana je Ruth Schagemann, predstavnica Njemačke komore arhitekata. U Izvršni odbor ACE izabrani su Fulgencio Aviles Ingles (Španjolska), Carl Backstrand (Švedska), Dubravko Bačić (Hrvatska), Christos Christodoulou (Cipar), Boryslaw Czarakcziew (Poljska), Daniel Fugenschuh (Austria), Selma Harrington (Irska), Paul Jeppersen (Danska), Ruta Leitanatite (Litva) i Diego Zoppi (Italia).
 
 
 
U predstavljanju programa novoizabrana predsjenica ACE je naglasila važnost poticanja jedinstva i učinkovite suradnje unutar arhitektonske struke u cijeloj Europi, zato što su pred nama, bez obzira na nacionalne specifičnosti, isti izazovi. Svi zajedno moramo unapređivati vidljivost arhitekture i arhitekata, a ACE mora biti njihov glas u europskim institucijama - zaključila je Ruth Schagemann.
 
Hrvatska komora arhitekata čestita svima izabranima, a posebice kolegi Dubravku Bačiću koji će biti važna karika u povezivanju Hrvatske komore arhitekata s europskim arhitektonskim institucijama i projektima.