e-savjetovanje - Nacrt Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju

Na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7678

je otvoreno novo savjetovanje s temom: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju

Predmet Odluke je određivanje relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, prema članku 284. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi, a kojim čelnik središnjeg tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svog djelokruga odlukom odrediti relativne pondere za pojedine vrste predmeta nabave.

Primjedbe možete poslati do 6.7.2018. godine.

Hrvatska komora arhitekata sudjelovati će i u ovom e-savjetovanju davanjem primjedbi i prijedloga.