HKA je izradila Smjernice za provedbu lokalnih arhitektonskih politika

Kvalitetan izgrađeni prostor je, uz očuvanu prirodu, temeljna potreba svakog čovjeka i preduvjet svekolika razvoja društva.  

Arhitektonske politike pomažu u stvaranju i dostizanju zajedničkih ciljeva u podizanju kulture građenja i nude metodologije koje će utvrditi što planeri, građani i njihovi predstavnici na svim razinama vlasti pa i u lokalnoj upravi žele od izgrađenog okoliša i na koji način da postignu željenu razinu kvalitete.

Prema arhitektonskoj politici Republike Hrvatske, koju je vlada usvojila 2012. godine, svi građani imaju pravo na ugodan okoliš i kvalitetnu arhitekturu.

Sva tijela javne vlasti dužna su osigurati da se ostvari to pravo.

Lokalna arhitektonska politika mora uvažiti širu sliku koja seže dalje od pojedine prostorne jedinice, i ta će činjenica, nadamo se, dovesti do rasprave i suradnje između lokalnih zajednica koje se bave sličnim pitanjima.

Cilj ovog dokumenta je podržati razvoj planiranja i primjene posebno za svaku općinu i pomoći im da budu politički prihvaćani u širem prostornom i društvenom kontekstu.

 

LOK-AP - OTKLJUČAJMO ZAKLJUČANO