i-Portunus 2021 - EU MOBILNA SHEMA ZA UMJETNIKE, KREATIVNE STVARAOCE I KULTURNE PROFESIONALCE

POZIV ZA PRIJAVE ZA ARHITEKTURU

i-Portunus - druga pilot faza

i-Portunus podržava mobilnost umjetnika, kreativnih stvaraoca i kulturnih djelatnika u svim državama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa. Ova druga pilot faza i-Portunusa odabrana i sufinancirana je programom Kreativna Europa Europske unije i konzorcijem na čelu s Goethe-Institutom, u suradnji s Institut français i Izolyatsia. Ova druga pilot faza trajat će od kraja 2020. do kraja 2021. godine.
Kroz shemu mobilnosti, koja se bazira na potražnji i jednostavnog je i fleksibilnog postupka prijave, i-Portunus odgovara na postojeće i nove potrebe kreativnog sektora za podršku kratkotrajnoj mobilnosti. i-Portunus podržava umjetničku mobilnost u kontekstu međunarodne suradnje, rezidencije usmjerene na proizvodnju i profesionalnog razvoja.

Novi poziv otvara se 15. siječnja 2021., a krajnji rok prijave je 14. ožujka 2021.
U petak 15. siječnja i-Portunus raspisuje natječaj za sektor ARHITEKTURA.

Tko se može prijaviti?
Arhitekti, kulturni djelatnici koji su aktivni na polju arhitekture.

Za što se možete prijaviti?
Kratkoročna mobilnost u kontekstu:
• međunarodne suradnje
• rezidencije orijentirane na proizvodnju
• aktivnosti profesionalnog razvoja

Kada: mobilnost traje u razdoblju između 16. lipnja i 30. studenoga 2021., ukoliko to uvjeti dopuštaju.
Trajanje: između 7 i 60 dana.
Maksimalna potpora po osobi: 3.000,00 EUR.
Rok za podnošenje prijava: 14. ožujka 2021.

Daljnje informacije:
www.i-portunus.eu