• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

22/04/2024

Izbori za tijela Hrvatske komore arhitekata - kandidacijske liste

Liste kandidata za Predsjednika, članove Upravnog, Nadzornog odbora i članove stegovnih tijela Komore objavljene su u rubrici "Izbori - Kandidature 2. krug", možete ih vidjeti i na POVEZNICI.

Izborna sjendica Skupštine Komore održat će se u četvrtak 25. travnja 2024. godine u 12,00 sati u prostorijama Hrvatske komore arhitekata, Ulica grada Vukovara 271, IV kat.