• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

09/05/2014

Izgradena površina pod građevinom - mišljenje MGPU

"Povodom upita od 18. ožujka 2014. godine vezanog na pitanje da li se podzemna etaža - garaža uračunava u koeficijent izgrađenosti odnosno u izgrađenu površinu pod građevinom, dajemo sljedeće mišljenje. 
 
Pod pretpostavkom da je podzemna etaža potpuno ukopana u zemlju, ista ne ulazi u izračun izgradene površine pod građevinom.
U izračun izgradene površine pod građevinom u tom slučaju ulaze samo dijelovi terase koji su u funkciji prizemnih stanova a čine konstruktivni dio podzemne etaže. 
Nadalje, ističemo da je izrada i donošenje prostornih planova te njihovo provođenje u nadležnosti jedinice lokalne samouprave te da prostorni plan ima karakter podzakonskog propisa pa svatko tko smatra da je isti suprotan zakonu, može, u skladu s Zakonom o upravnim sporovima ("Narodne novine, broj 20/10 i 143/12) i Zakonu o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13), pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske podnijeti prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu njegove zakonitosti. "
 
U potpisu
Načelnik sektora
Josip Bienenfeld, dipl.iur.
 
Uprava za prostorno uređenje
Sektor za pravne poslove
 
Mišljenje u jpg formatu