Javni poziv za iskaz interesa u istraživanju tržišta prije objave postupka javne nabave usluga PROJEKTIRANJA na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije

Središnji državni ured je, temeljem čl. 40.a Zakona o obnovi, određen kao nositelj aktivnosti obnove odnosno uklanjanja te gradnje obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. Programom mjera utvrđene su i mjere obnove prema pojedinim načinima obnove odnosno vrstama usluga / radova kao i procedura odabira pojedinih sudionika u obnovi (ugovaratelja).

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se stoga pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti te ostali zainteresirani dionici koji djeluju na mjerodavnom tržištu za iskaz interesa u sudjelovanju tijekom istraživanja tržišta prilikom javne nabave usluga projektiranja.

Za cijelo vrijeme objavljenog poziva zainteresirani dionici mogu dostavljati i svoje pisane prijedloge i komentare u svrhu prikupljanja informacija oko provedbe postupaka javne nabave ovih usluga s naglaskom na tehnički / stručni dio dokumentacije (stavke troškovnika, uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta, opće i posebni uvjeti ugovora, način plaćanja izvršenih usluga, vrsta i način bodovanja stručnog iskustva ili drugih kriterija kvalitete, itd.), s napomenom da se radi o istraživanju tržišta u postupku odabira projektanata.

Ovaj Javni poziv je aktivan do okončanja svih radnji prije objave Poziva na nadmetanje s Dokumentacijom o nabavi u skladu s pravilima Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016).

Prijave kao i komentare i prijedloge molimo dostavljati na adresu elektroničke pošte projektanti@sduosz.hr ili na marijana.speranda@sduosz.hr.

 

Više o pozivu na sljedećoj poveznici.

Javni poziv