Komore u graditeljstvu traže hitno uključivanje u izradu izmjena zakona

Četiri komore u graditeljstviu, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike uputile su dopis ministru Paladini sa zahtjevom da ih se uključi u izradu izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji. 

Komore su i prije, u više navrata dostavljale svoje prijedloge, a sada traže da ih se uključi u izradu prijedloga prije upućivanja istih u e-savjetovanje.

Dopis upućen Ministru možete vidjeti ovdje