Kulturno obrazovni centar s gimnazijom i učeničkim domom - Izložba natječajnih radova

Poziv za otvorenje izložbe radova pristiglih na
 
N A T J E Č A J
 
za izradu idejnoga urbanističko - arhitektonskog rješenja 
“KULTURNO OBRAZOVNOG CENTRA S GIMNAZIJOM I UČENIČKIM DOMOM“
u četvrtak 14. listopada 2021. u 18 sati. 
 
Izložba kao i razgovor s Ocjenjivaćkim sudom održati će se u
 
MEŠIHATU ISLAMSKE ZJEDNICE U HRVATSKOJ 
10000 Zagreb, Prilaz Safvet bega Bašagića 1.