Međunarodnoj znanstveno-stručnoj interdisciplinarnoj konferenciji PROCEED WITH CARE /PROCEED ©2019/ NASTAVIMO S PAŽNJOM izazovi i prijetnje konflikta rastuće turističke ekonomije sa zaštitom prirodnog i kulturnog krajolika, povijesnog grada i spomenika

Sa zadovoljstvom pozivamo sve zainteresirane stručnjake iz područja arhitekture, urbanističkog i prostornog planiranja, zaštite prirodnih i kulturnih znamenitosti, kulturnog turizma, interpretacije i prezentacije baštine, muzeologije, sociologije, antropologije, kulturnih teorija, komunikacijskih znanosti i ekonomije, da prisustvuju na međunarodnoj interdisciplinarnoj konferenciji PROCEED WITH CARE / NASTAVIMO S PAŽNJOM, koja će se održati u Šibeniku, 2. - 5. svibnja 2019. godine, motivacijskog naslova: LIVING WITH TOURISM / SUŽIVOT S TURIZMOM

Konferencija djeluje kao interdisciplinarna platforma za rješavanje sukoba između "prekomjernog turizma" (engl. overtourism) i očuvanja prirodnog i kulturnog krajolika, povijesnih gradova, spomenika i znamenitosti, posebno onih koji su uvršteni na UNESCO-ov popis svjetske baštine.

Cilj je angažirati što veći broj akademskih stručnjaka, istraživača i praktičara iz područja arhitekture, urbanog i prostornog planiranja, zaštite prirodnih i kulturnih znamenitosti, kulturnog turizma, interpretacije i prezentacije baštine, muzeologije, sociologije, antropologije, kulturnih teorija, komunikacijskih znanosti i ekonomije.

Najnovija akademska, znanstvena i terenska istraživanja, strategije, tehnike i alati dobit će priliku za usporedbu, izazov i reviziju - a zatim i priliku da postanu primjeri dobre prakse za dobrobit oba, naizgled suprotstavljena aspekta - prosperiteta lokalnih zajednica koje su povezane s turističkom ekonomijom te očuvanja kulturne; materijalne i nematerijalne baštine.

Više informacija o konferenciji, partnerima, temama te prijavi sudionika na: PROCEED WITH CARE   (https://www.proceedwithcare.org/)

S poštovanjem,

Nacionalna udruga za interdisciplinarno djelovanje na području baštine i turizma