• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

24/03/2014

Mogućnost obavljanja poslova ovlaštenog arhitekta u mirovini - mišljenje Ministarstva

Hrvatska komora arhitekata tražila je mišljenje Ministarstva o tome može li ovlašteni arhitekt koji je u mirovini, te mu je sukladno odredbi č1anka 112. stavka 1. točke 9. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine", broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13) prestalo članstvo u komori, i dalje obavljati poslove ovlaštenog arhitekta.
 
Ministarstvo je dalo mišljenje kako slijedi: 
 
"Odredbom članka 112. stavka 1. navedenog Zakona, propisani su slučajevi u kojima ovlaštenom arhitektu prestaje članstvo u komori.
Pa tako, prema točci 9. stavka 1. navedenog članka, ovlaštenom arhitektu prestaje članstvo u komori ako je u mirovini.
 
Prema odredbi članka 113. stavka 1. navedenog Zakona, prestankom članstva u komori gubi se strukovni naziv ovlašteni arhitekt i pravo na obavljanje poslova koje obavlja osoba s tim nazivom. 
 
Slijedom navedenog, prestankom članstva u komori dotadašnji ovlašteni arhitekt gubi strukovni naziv ovlašteni arhitekt te pravo na obavljanje poslova koje može obavijati kao ovlašteni arhitekt, tj. kao osoba s tim nazivom.
 
Dakle, zabrana koju propisuje navedeni Zakon, odnosi se samo na nemogućnost obavljanje onih poslova koje može obavljati osoba koja ima pravo uporabe strukovno naziva ovlašteni arhitekt, a ne i na mogućnost obavljanja drugih poslova koje diplomirani inženjer arhitekture može obavljati obzirom na svoja stručna znanja. 
 
Vezano pak, za dio dopisa u kojem ukazujete na odredbe članka 37. i 99. Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine", broj 157/13), te navodite da se tim člancima propisuje „mogućnost rada do polovice punog radnog vremena, bez prestanka radnog odnosa, nakon ispunjena uvjeta za starosnu mirovinu", obavještavamo vas da je Zakonom o mirovinskom osiguranju propisana opća mogućnost rada u mirovini, te ista nije od utjecaja na mogućnost da ovlašteni arhitekt nakon što mu prestane članstvo u komori i dalje obavlja poslove koje može obavljati samo u svojstvu ovlaštenog arhitekta. S tim u vezi, skrećemo pozornost da će se o navedenoj mogućnosti obavljanja poslova ovlašteneog arhitekta u mirovini, voditi računa prilikom donošenja novog Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, a čija je izrada u tijeku."
 
U potpisu 
Ministrica
Anka Mrak Taritaš