Na nacionalnom stožeru civilne zaštite u Petrinji predstavljena prezentacija Definiranja djelotvornog koncepta organizirane obnove od potresa – programi obnove naselja

Na redovitoj sjednici Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu u Petrinji 12. ožujka sudjelovali su i predsjednica HKA Rajka Bunjevac i predsjednica HKIG Nina Dražin Lovrec. Između redovitih tema, HKA je predstavila prezentaciju Definiranja djelotvornog koncepta organizirane obnove od potresa – programi obnove naselja, u kojoj se ističe potreba interdisciplinarnog rada prostornih planera i geotehničke i geomehaničke struke, koji prikupljaju podatke o stanju nosivog tla nakon potresa. Ti podaci će biti korišteni u Izmjenama i dopunama prostorno-planske dokumentacije u Sisačko-moslavačkoj županiji, koji su pred javnim raspravama. Cilj je prostor razmotriti sustavno i donijeti planske mjere obnove. Prema podacima skupljenih iz geomehaničkog ispitivanja tla treba donijeti interventne programe obnove, budući jedan dio kuća u gradovima i naseljima sa zelenom naljepnicom leži u području likvefakcije, što dugoročno predstavlja opasnost po zdravlje i živote onih koji žive u njima.

Na primjeru Novog Sela Glinskog pokazana je moguća metodologija sustavne obnove naselja. Radi se o linearnom selu, s pretežito ušorenom tipologijom, u kojoj je velik udio novije netradicijske izgradnje. Prikazano je kako se primjenom regulacijskih i građevinskih pravaca opet može revitalizirati tradicijska tipologija na česticama s objektima koji imaju crvenu naljepnicu.