Objavljena je arhitektonska monografija Odrastanje uz arhitekturu, Dječji vrtići i škole u 21. stoljeću

U izdanju Orisa objavljena je arhitektonska monografija Odrastanje uz arhitekturu, Dječji vrtići i škole u 21. stoljeću koju potpisuju Borka Bobovec, Davor Mateković i Goran Rako.
 
Inovativnim pristupom čitatelja vodi kroz prikazane primjere arhitekture suvremenih vrtića i škola u Hrvatskoj i svijetu, gdje se na izravan način može usporediti trenutna situacija i pravac kojim ide hrvatska arhitektura. Iako se knjiga obraća dionicima koji neposredno utječu na izgradnju škola, sadrži i ogledna promišljanja i selektivno izložene informacije za interaktivni znanstveni, stručni i društveni diskurs u kojem nastaje škola kao arhitektonsko djelo.
Za lakše i jednostavnije razumijevanje i mogućnost usvajanja i primjene kvalitetnih elemenata, odabrani su različiti primjeri koji su izvedeni nakon 2000. godine (ukupno 44 dječja vrtića i škole).
Posebna pažnja posvećena je odabiru kojim se željelo pokazati da zgrade u kojima se odvija obrazovni proces, posebno u malim sredinama, postaju mjesta gdje se djeca prvi put susreću s oblikovanim prostornim odnosima i uče o kulturi građenja.
Knjiga nudi vrijedan izbor domaćih i stranih odgojno-obrazovnih institucija, kao i savjete za buduća promišljanja o prostoru i kontekstu formiranja mladih generacija.

Autori:            Borka Bobovec, Davor Mateković, Goran Rako
Urednica:        Ariana Štulhofer
Recenzenti:        Nikola Bašić, Tadej Glažar, Ines Nizić
Autor predgovora:    Maroje Mrduljaš
Dizajn:            Puder / Ana Rako i Goran Raukar

Knjiga je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija te Ministarstva znanosti RH

Knjigu možete kupiti ovdje