Odbor za standardizaciju usluga i BIM – preuzimanje webinara

Dana 21.12.2020. god. održan je webinar Odbora za standardizaciju usluga i BIM, kojeg u cijelosti možete preuzeti na dolje navedenim poveznicama na youtube kanalu Hrvatske komore arhitekata.

1. Damir Mance – Uvod i upoznavanje s programom rada Odbora  - preuzmi

2. Vedran Orešić – BIM u Hrvatskoj danas - preuzmi

3. Damir Mance – Standardi usluga u Hrvatskoj  - preuzmi 

4. Rasprava - preuzmi