Održan okrugli stol „Participacija arhitektonske struke u obnovi Banovine“

Danas, 8. siječnja 2021.g. je održan okrugli stol „Participacija arhitektonske struke u obnovi Banovine“ u prostoru Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem su sudjelovali predstavnici Arhitektonskog fakulteta, Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske sekcije ECOVAST-a (Europsko vijeće za sela i male gradove), Udruženja hrvatskih arhitekata, Udruženja arhitekata pri HGK i Društva arhitekata Zagreba.
Cilj okruglog stola je bio, kao i tema, kako objediniti struku, zajedno s kolegama građevinarima i čitavom mrežom komplementarnih disciplina i srodnih stručnih tijela i institucija radi provedbe cjelovite obnove potresom pogođenog područja.