Otvoreni postupak za usluge tehničko-financijske kontrole

Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije obavještava kako je na stranicama EOJN objavljeno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave Usluga tehničko financijske kontrole.

Nadmetanje je dostupno na ovoj POVEZNICI

 

Rok za dostavu ponuda je 1. kolovoza 2022. godine do 11h.