Potreba planiranja površina/prostora za smještaj spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Povodom poziva Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštiu okoliša Primorsko-goranske županije nastavno na inicijativu KD Čistoća iz Rijeke skrećemo Vam pažnju na potrebu planiranja površina/prostora za smještaj spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Opširnije...