Potvrde o podacima iz Imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava HKA - BESPLATNE za članove

Skupština Hrvatske komore arhitekata je dana 15. prosinca 2017. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama odluke o administrativnim naknadama HKA gdje je ukinuta odredba kojom je bilo propisano plaćanje za izdavanje ovjerenog prijepisa ili ovjerene preslike rješenja o upisu u Imenik ili upisnike, te izdavanje potvrde o podacima iz Imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava HKA.

Stupanjem na snagu predmetne Odluke naknada za izdavanje  potvrda se ne naplaćuje! 

Članovi potvrde mogu zatražiti putem obrasca tako da isti ispune, ali više nisu dužni plaćati naknade da bi ishodili potvrdu.

 

Predsjednica

Željka Jurković, dipl.ing.arh.