Poziv na širu stručnu raspravu - Teze za izmjenu zakonodavnog okvira iz područja prostornog uređenja i gradnje

Hrvatska komora arhitekata poziva na širu stručnu raspravu Teza za izmjenu zakonodavnog okvira iz područja prostornog uređenja i gradnje, čiju izradu su inicirali i izradili resorni odbori – Odbor za urbanizam i Odbor za zakonodavstvo, a usvojio Upravni odbor HKA.
 
Svjesni posljedica koje nastaju zbog neodrživog gospodarenja prostorom, te motivirani željom za boljitkom hrvatskog društva i prostora kao našeg ključnog resursa, pripremljenim tezama želimo doprinijeti razvoju novog zakonodavnog okvira te izgradnji boljeg sustava prostornog uređenja i gradnje.
 
Konačan cilj ove inicijative je poticanje dugoročnog i sveobuhvatnog procesa izrade novog zakonodavnog okvira baziranog na zaključcima predloženim na Danima arhitekata 4.0. i to kroz pokretanje šire stručne rasprave i uspostavljanje kvalitetnije suradnje s ministarstvima i drugim državnim tijelima, kroz uključivanje u radne skupine za izradu novih propisa.
Pripremljene teze prošlog tjedna Hrvatska komora arhitekata uputila je Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Vidi i ovu POVEZNICU.
 
U svrhu uključivanja šire stručne javnosti, Hrvatska komora arhitekata poziva sve zainteresirane da svoje komentare, primjedbe i prijedloge u vezi s navedenim predloženim Tezama dostave putem kreiranog obrasca kojeg prilažemo u nastavku najkasnije do 19. kolovoza 2021. godine. U obrascu su priloženi detektirani glavni problemi sustava prostornog uređenja i gradnje, priložena su objašnjenja te dani prijedlozi za izmjenu zakonodavnog okvira. 
 
ANKETA   
 
Unaprijed zahvaljujemo svima na pomoći i izdvojenom vremenu.