Poziv na širu stručnu raspravu - Teze za izmjenu zakonodavnog okvira iz područja prostornog uređenja i gradnje - PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU KOMENTARA

Hrvatska komora arhitekata poziva na širu stručnu raspravu Teza za izmjenu zakonodavnog okvira iz područja prostornog uređenja i gradnje, čiju izradu su inicirali i izradili resorni odbori – Odbor za urbanizam i Odbor za zakonodavstvo, a usvojio Upravni odbor HKA.
 
U svrhu uključivanja šire stručne javnosti, Hrvatska komora arhitekata pozvala je sve zainteresirane da svoje komentare, primjedbe i prijedloge u vezi s navedenim predloženim Tezama dostave putem kreiranog obrasca kojeg prilažemo u nastavku najkasnije do 19. kolovoza 2021. godine. U obrascu su priloženi detektirani glavni problemi sustava prostornog uređenja i gradnje, priložena su objašnjenja te dani prijedlozi za izmjenu zakonodavnog okvira. Komentirati možete pojedinačne teze, a na kraju predstavljenih teza iz svakog područja možete navesti i vlastite prijedloge/kritike/komentare.
 
Konačan cilj ove inicijative je poticanje dugoročnog i sveobuhvatnog procesa izrade novog zakonodavnog okvira baziranog na zaključcima predloženim na Danima arhitekata 4.0. i to kroz pokretanje šire stručne rasprave i uspostavljanje kvalitetnije suradnje s ministarstvima i drugim državnim tijelima, kroz uključivanje u radne skupine za izradu novih propisa.
Pripremljene teze možete vidjeti i na ovoj POVEZNICI.
 

Hrvatska komora arhitekata ovom prilikom zahvaljuje brojnim kolegama koji su do sada izdvojili dio svog vremena i popunili obrazac te dostavili svoje komentare.

Temeljem komentara i iskazanog interesa kolega rok za popunjavanje obrasca i dostavu komentara produžuje se do 29. kolovoza 2021. godine. 

ANKETA   

 
Unaprijed zahvaljujemo svima na pomoći i izdvojenom vremenu.