• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

23/10/2014

Predlošci za izradu tipskih ugovora

U želji da svojim članovima osiguramo odgovarajuće alate za kvalitetno ugovaranje arhitektonskih zadaća, uz poštivanje zakonitosti u ispunjavanju dužnosti ovlaštenih arhitekata, temeljnih načela i pravila ponašanja u odnosu na društvo, struku i naručitelje, donosimo predloške tipskih ugovora:

 

UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

CONTRACT ON THE DEVELOPMENT OF PROJECT DOCUMENTS

UGOVOR O TEHNIČKOM SAVJETOVANJU INVESTITORA

CONTRACT ON THE PROVISION OF TECHNICAL CONSULTING SERVICES TO THE INVESTOR

UGOVOR O PROJEKTANTSKOM NADZORU

CONTRACT ON DESIGN SUPERVISION

UGOVOR O STRUČNOM ARHITEKTONSKOM NADZORU NAD IZVOĐENJEM RADOVA

CONTRACT ON PROFESSIONAL SUPERVISION OVER THE EXECUTION OF WORKS

OPĆI UVJETI

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACTS FOR THE PROVISION OF ARCHITECTURAL SERVICES

UGOVOR O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA (UPU)

UGOVOR O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE / GRADA

Napomena:

Predlošci tipskih ugovora nisu obvezujući za članove Komore, već predstavljaju pomoć i alat za unaprjeđenje  njihova poslovanja, bez pravnih učinaka / odgovornosti za  Hrvatsku komoru arhitekata.

23. veljače 2017. godine