Predlošci za izradu tipskih ugovora

U želji da svojim članovima osiguramo odgovarajuće alate za kvalitetno ugovaranje arhitektonskih zadaća, uz poštivanje zakonitosti u ispunjavanju dužnosti ovlaštenih arhitekata, temeljnih načela i pravila ponašanja u odnosu na društvo, struku i naručitelje, donosimopredloške tipskih ugovora:

 

UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

UGOVOR O TEHNIČKOM SAVJETOVANJU INVESTITORA

UGOVOR O PROJEKTANTSKOM NADZORU

UGOVOR O STRUČNOM ARHITEKTONSKOM NADZORU NAD IZVOĐENJEM RADOVA

OPĆI UVJETI

UGOVOR O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA (UPU)

UGOVOR O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE / GRADA

Napomena:

Predlošci tipskih ugovora nisu obvezujući za članove Komore, već predstavljaju pomoć i alat za unaprjeđenje  njihova poslovanja, bez pravnih učinaka / odgovornosti za  Hrvatsku komoru arhitekata.

23. veljače 2017. godine