• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

14/08/2013

Preporuka MGIPU članovima Hrvatske komore arhitekata

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uputilo je Hrvatskoj komori arhitekata dopis vezano na inicijativu gđa. Mile Jelavić, pravobraniteljice za djecu.
 
Gđa Jelavić se obratila Ministarstvu u vezi ugrađivanja nužnika prilagođenih uzrastu male djece, a radi zaštita dobrobiti i prava djece, u građevine koje imaju različite javne i specijalizirane namjene (škole, kulturne ustanove, prateći uslužni objekti uz prometnice i si.). 
Do detaljnijeg uređivanja ovog pitanja propisima iz nadležnosti ovog i drugih resornih ministarstava, Ministarstvo je ovim putem dalo preporuku članovima Hrvatske komore arhitekata da, u slučajevima kada obvezni elementi i broj prilagođenih sanitarija uzrastu male djece nije propisan ili uvjetovan projektnim zadatkom naručitelja, uzmu pri projektiranju u obzir mogućnost korištenja sanitarija i od strane male djece, te da sanitarne prostore projektiraju na odgovarajući način primjenom pravila struke. 
 
PRILOG: Dopis MGIPU