Prijedlog HKA za pokretanje postupka ocjene suglasnosti članka 75. stavak 1. Zakona o gradnji s Ustavom RH nije usvojen

Rješenjem Ustavnog suda posl. broj: U-I-1232/2016 od 21. studenoga 2017. godine, nije usvojen prijedlog HKA za pokretanje postupka ocjene suglasnosti članka 75. stavak 1. Zakona o gradnji s Ustavom RH od ožujka 2016. godine.

Rješenje Ustavnog suda temelji se na očitovanju Vlade RH o navodima iz prijedloga u kojemu je "istaknula da je ratio legis osporenog članka 75. zaštita prava  projektanta i investitora u smislu otklanjanja nedoumica koje su moguće u pogledu predmeta ugovora (iz članka 52. stavka 4. ZoG-a) pa i u pogledu definiranja predmeta ugovora u smislu  da li se ugovara izrada projekta koji je originalna intelektualna tvorevina ili izrada uobičajenog projekta koji ispunjava zakonom i drugim propisima propisane uvjete."

Rješenjem je potvrđeno da se zaštita autorskih prava, po trenutno važećim zakonskim odredbama temelji na ugovoru koji se sklapa s investitorom, te kao ovlašteni arhitekti moramo obratiti pozornost na postupanje po članku 75. stavak 1. ZoG-a, jer su s tim u svezi određena sva naša autorska prava na djelu u nastajanju i na završeno djelo u smislu svih mogućih naknadnih intervencija na završenoj građevini kojima se utječe na značajke autorskog djela.

Podsjećamo da je Komora izradila tipske ugovore koje možete preuzeti na linku https://www.arhitekti-hka.hr/hr/zakoni-propisi/naputci/ugovori/