Primjena Pravilnika o standardu usluga

Slijedom rezultata istraživanja provedenog s osnovnim ciljem određivanja vrijednosti prosječne cijene radnog sata koju su arhitektonski uredi ostvarili na tržištu tijekom 2013. godine, a koje je provedeno na reprezentativnom uzorku članova, te objavljeno na web stranici Komore, Hrvatska komora arhitekata organizira ciklus seminara

PRIMJENA PRAVILNIKA O STANDARDU USLUGA ARHITEKATA

Prisustvovanjem predavanjima dobit ćete konkretne informacije o primjeni Pravilnika, određivanju cijene usluge i primjene programa za njen izračun, te imati priliku postavljati pitanja predavačima.

Predavači Zlatko Hanžek, dipl. ing. arh. i Vladimir Petrović, dipl. ing. arh.

prikazat će sljedeće teme

Osnove određivanja cijena usluge projektiranja za zgrade
Način određivanja proračunskih troškova
Određivanje stupnja složenosti
Norma sat

Sadržaj usluge
Način nuđenja usluga
Zajedničko nuđenje arhitektonskih usluga i usluga drugih struka
Program za izračun cijena usluga

Usluge prostornog planiranja
Primjeri izračuna cijena  usluga za različite vrste zgrada i prostornih planova

Prvo predavanje će se održati u Zagrebu, u petak, 10. travnja 2015. godine od 12,00 – 16,00 sati u Velikoj dvorani Chromosovog tornja, Ul. grada Vukovara 271/2.

OSTALA NAJAVLJENA PREDAVANJA (Osijek, Čakovec, Zadar i Split) SU OTKAZANA ZBOG PREMALOG BROJA PRIJAVA!

Predavanje se u Programu stručnog usavršavanja boduje s četiri (4) boda iz građevinsko – tehničke regulative.

Za sudjelovanje na predavanju potrebno je prijaviti se prijavnicom ili preko weba Komore (Stručno usavršavanje, Prijava na skupove) i uplatiti kotizaciju 
u iznosu 250,00 kn (200,00 kn + PDV) prema sljedećim podacima:

PRIMATELJ     

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/2
10 000 Zagreb
IBAN: HR4623600001500184955
OIB: 85986018932
MODEL: 00
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 01-16
SVRHA PLAĆANJA: KOTIZACIJA Pravilnik o standardu
Nakon uplate, ispis naloga molimo pošaljite na ssu@arhitekti-hka.hr ili faksom 01/5508-403

PROGRAM

PRIJAVNICA