Program djeca i arhitektura u Dječjoj kući u Rijeci/ Minijatura listopad 2021. godine

U  suradnji Hrvatske komore arhitekata i Društva arhitekata Rijeka, a uz potporu Gradske knjižnice Rijeka u Dječjoj kući  tijekom listopada 2021. godine održane su četiri dječje radionice na temu urbanizma i arhitekture. 
 
 
S djecom se razgovaralo o pojedinim temeljnim  pojmovima iz domene grada i arhitekture, izvlačili su se listići s pitanjima, a djeca su,  crtežom i opisno, tumačila što njima znače pojedini pojmovi, tumačilo im se što je to grad, što čini grad, koji su osnovni elementi grada i kakve tipove gradova poznajemo uz to pokazivane su zračne snimke raznih europskih i izvaneuropskih gradova, a na planu grada Rijeke prepoznavali su se dijelovi grada te razlikovale zgrade od trgova. 
 
 
Na kraju završene dvije radionice, djeca su izradila kolaž - približna mapu grada s stambenim četvrtima, prometnicama, parkovima, rekreacijskim  površinama i dr. 
 
 
Na sljedećim radionicama djeca su pripremila za obilazak grada Rijeke na potezu Krešimirova ulica – Jadranski trg – Koblerov trg te informirala o povijesnom razvoju i pojedinim zgradama i površinama na tom potezu i obilazak grada te upoznavanje konkretnih stambenih i javnih zgrada, trgova, gradskih skulptura. U konačnosti, tehnikom crtanja i kolažiranja Rijeka je prikazana kao novi, zamišljeni „idealan grad“.