• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

05/03/2014

Razvrstavanje građevina s obzirom na postupak gradnje - mišljenje

"Člankom 4. Zakona o gradnji propisano je da se građevine s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom razvrstavaju u pet skupina
 
Svrha toga razvrstavanja, između ostalog, je
 - određivanje tijela nadležnog za izdavanje građevinske i uporabne dozvole,
 - utvrđivanje sadržaja glavnog projekta,
 - propisivanje roka za dovršenje zgrade, izdavanje uporabne dozvole,
 - određivanje osoba koje sudjeluju na tehničkom pregledu i
 - propisivanje iznosa prekršajnih kazni. 
 
Istim Zakonom nije propisan poseban postupak za predmetno razvrstavanje građevina u skupine već o tome vodi računa tijelo graditeljstva prilikom provođenja postupka izdavanja građevinske dozvole, jer o razvrstavanju građevina u skupine ovisi nadležnost tijela za izdavanje građevinske dozvole. 
 
Sukladno naprijed navedenom, o predmetnom razvrstavanju treba voditi računa i investitor prilikom predaje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole kako bi isti podnio nadležnom tijelu graditeljstva."
 
U potpisu
Ministrica
Anka Mrak Taritaš